MENY
Eskilstuna kommun

Livet på en fattiggård

av Nils Mossberg

År 1902 togs den blott sextonåriga Hedvig Carlsson in på Fors kommuns fattiggård Tacktorp. I januari samma år hade hon fött ett litet barn och Hedvigs föräldrar ansåg inte att de kunde försörja henne längre.

Tacktorp förestods då av P J Pettersson och hans hustru Maria Christina. Förutom föreståndarparet fanns även en dräng och en piga anställda. Dessutom fann 24 hjon, som de kallades, i en ålder från 1 år till 89 år på gården. 

Föreståndarparet skulle enligt Fors kommuns reglemente för Tacktorp vårda och hålla uppsikt över de intagna hjonen och se till att de vuxna hjonen hölls i arbete, och att de intagna barnen läste sina läxor och att de fick en god och kristlig uppfostran.

Alla på gården hölls i arbete. De friska hjonen och de som skulle gå till skolan skulle gå upp i gryningen. En halvtimme senare skulle de vara klädda, tvättade, kammade och sängarna bäddade och rummen städade. Vid andra ringningen, en halvtimme senare, skulle de vara på sin arbetsplats.

Dagsverksjournal för Tacktorps fattiggård 1904. Ur Fors kommuns fattigvårdsstyrelse arkiv.

Hedvig arbetade enligt dagsverkesjournalen för Tacktorp för det mesta inomhus med hushållsarbete, ”hjonens underhåll” och städning. En del utomhusarbete förekom naturligtvis också. Korna skulle skötas och tvätten bykas. Under sommar och hösten fick alla hjälpa till med att slå ängar och åkrar och med att plocka potatis. Sammanlagt gjorde Hedvig 290 dagsverken under år 1904. I genomsnitt arbetade hon alltså sex dagar i veckan. 

Om hjonen arbetade flitigt kunde de få en större eller mindre summa i flitpeng. Hedvig fick under första kvartalet 1904 i genomsnitt 38 öre i månaden, vilket var jämförelsevis lågt. Den lägsta flitpengen som delades ut var 10 öre och den högsta 1 krona och 64 öre. Vid två tillfällen under 1904 blev hjon vid Tacktorp helt utan pengar. Ena gången blev en person utan pengar för ”fylleri och oljud” och andra gången en annan för ”spridande af osanna rykten.”

Arkivfakta

Uppgifterna är hämtade från Fors kommuns fattigvårdsstyrelses arkiv. Tacktorps fattiggård bildar även ett separat arkiv under namnet "Eskilstuna stad. Tacktorps fattiggård". Många uppgifter om fattigvården i Fors kommun finns även i Fors kommuns kommunalnämnds arkiv som delvis är digitaliserat och tillgängligt via databasen Lokalhistoriska dokument.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna