MENY
Eskilstuna kommun

Fallet med oförbätterliga f d pigan Thilda

Av Anneli Carlsson, Lena Johannson och Annica Persson på KulturArv Eskilstuna

Ogifta f d pigan Mathilda Tillbom, kallad Thilda, levde ett oordentligt och lösaktigt liv. Därför blev hon varnad av Fors kommunalnämnd den 24 januari 1877 och förmanad att leva i ”arbetsamhet och ordning” i fortsättningen. Varningen hjälpte inte. I ett protokoll från den 10 oktober samma år framgår att ”Thilda [fortfor] med ett lösaktigt och kringstrykande lefnadssätt” och att hon tidigare under året blivit omhändertagen av polisen inne i Eskilstuna.

Drygt ett år senare blir hon hemforslad till Fors från Västerås. Sen dröjer det nästan två år tills hon dyker upp i Fors kommunalnämnds protokoll igen. Den 25 maj 1881 framgår att Thilda numera vistas på Straff- och arbetsfängelset på Norrmalm i Stockholm, där hon fött ett flickebarn som döpts till Anna Mathilda. Flickan placeras på Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm och Fors kommun får betala för hennes vård och underhåll.

Under hösten 1881 släps Thilda från fängelset på Norrmalm och Fors kommunalnämnd beslutar att hon ska utackorderas till lämpligt hem. Den som tar emot henne ska få en ersättning på mellan 50 och 60 kronor per år.Trots detta fortsätter Thilda sitt oordentliga liv. I Fors kommunalnämndsprotkoll från den 28 oktober 1882 kan man läsa följande:

Ogifta kringstrykande quinnspersonen Mathilda Tillbom var inför Nämnden närvarande, der hon erhöll varning för följderna af ett kringstrykande och liderligt lefnadssätt och förståndigades att inom åtta dagar skaffa sig laga försvar vid äfventyr att eljest varda anmäld hos Konungens Befallningshafvande till att ådömas allmänt arbete.

Thilda hamnar troligtvis på fängelset igen. På hösten 1883 återkommer hon till hemorten och ställs inför nämnden igen. I protokollet från den 24 november sägs att hon kommit till Fors för två veckor tidigare efter att ha tillbringat ett år på Straff- och arbetsfängelset för kvinnor i Stockholm där hon hamnat på grund av ”Kringstrykande”. Nämnden beslutar att hon inom 14 dagar ska skaffa sig ett ”laga försvar eller lofligt arbete”. Under tiden får hon ett understöd på 2 kr.

Tidigare på våren, närmare bestämt en 24 mars 1883 får Fors kommun en skrivelse från Stockholms barnhus om att Fors kommun antingen ska hämta Thildas dotter Anna eller att betala en avgift på 400 kr. Fors kommun väljer att betala avgiften.

Hur det slutar? Besök stadsarkivet eller sök i databasen Lokalhistoriska dokument.

Arkivfakta

Från Fors kommuns verksamhet (1863-1907) finns sex olika arkiv bevarade hos Eskilstuna stadsarkiv. Namnen på de olika arkiven hittar du här. Uppgifterna om Thilda är hämntade från kommunalnämndens arkiv som i det här fallet även var fattigvårdsstyrelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna