MENY
Eskilstuna kommun

Bettleri

av Nils Mossberg

Tiggeri, eller bettleri, på eget bevåg var inte tillåtet. I värsta fall kunde den som bettlade dömas till tvångsarbete.

Fårskinnspäls och kaskett upphittade vid rivningen av Fors kommuns fattighus år 1960. Foto Eskilstuna museer.

Den 7 juni 1875 var smidesarbetaren Seth Arvids ärende uppe för behandling hos Eskilstunas fattigvårdsstyrelse. Under året hade Seth Arvid blivit anhållen av polisen för bettleri två gånger. För detta, och för att han häftar i skuld till fattigkassan för tidigare underhåll, beslutar fattigvårdsstyrelsen att han ska tas in på stadens arbetsinrättning. Meningen är att han ska arbeta av skulden. För att få honom till inrättningen begärdes polishandräckning. 

Drygt ett halvår senare, den 1 februari 1876, är Seth Arvid inkallad inför fattigvårdsstyrelsen. Han har återigen påträffats bettlande på stadens gator och tilldelas därför en varning. Dessutom har han nu genom att bli fast för bettleri tre gånger förorsakat fattigkassan en kostnad på sammanlagt nio kronor som fattigvårdsstyrelsen vill har ersättning för. Kan han inte betala den kommer han att få arbeta av den.

Arkivfakta

Uppgifterna är hämtade från Eskilstuna stadsarkiv, där även föregångaren fattigvårdsstyrelsens handlingar finns. Arkivet omfattar cirka 77 hyllmeter och innehåller handlingar från 1843 till 1970.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna