MENY
Eskilstuna kommun

Anmälan om fattigvårdsbehov

av Nils Mossberg

Den som ville söka fattigvård skulle antingen anmäla sig hos fattigvårdsstyrelsens ordförande, hos kyrkoherden eller hos annan ledamot i fattigvårdsstyrelsen. Den hjälpsökande kunde även anmäla sig hos polisen som om den ansåg det nödvändigt skulle underrätta fattigvårdsstyrelsen.

Polisens rapport om Anders Wilhelm Ekman. Ur Eskilstuna stads socialnämnds arkiv.

En lördag i december 1899 klockan 18.15 vandrar före detta järnarbetaren Anders Wilhelm Ekman in på polisstationen i Eskilstuna och begär nattlogi. Ekman har enligt polisens rapport varit utan arbete en längre tid och drivit genom landet från den ena orten till den andra. Ekman uppger dessutom att han tidigare varit sinnessjuk och nu känner att denna sjukdom återigen är annalkande. För det sistnämnda får han intyg från både poliskommisarien, som antecknar att Ekman verkar ”sinnesslö”, och från tillförordnade stadsläkare Thunström. Den sistnämnde har till polisens rapport bifogat ett litet intyg som lyder:

Anders Vilhelm Ekman är på grund af sinnessjukdom oförmögen att genom arbete förvärfva hvad till lifvets uppehållande oundgängligen erfodras och i behov av vård.

Intyg från stadsläkare Thunström om att Anders Wilhelm Ekman är i behov av vård.

Den 4 december 1899 tas Anders Wilhelm Ekman in på fattigvårdsinrättningen i Eskilstuna.

Arkivfakta

Uppgifterna är hämtade från Eskilstuna stads arkiv, där även föregångaren fattigvårdsstyrelsens handlingar finns. Arkivet omfattar cirka 77 hyllmeter och innehåller handlingar från 1843 till 1970.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna