MENY
Eskilstuna kommun

Fullt hus utan fylla på Nya Gästis

av Tomas Carlberg

Nya Gästis - namnet anknyter till den gamla Gästgiveribyggnaden från 1800-talet - öppnades år 1972 som nöjes- och fritidslokal för unga eskilstunabor. Som motvikt till det ökade öldrickandet på krogarna ville initiativtagarna åstadkomma ett alkoholfritt alternativ i kommunal regi.

Endast lättöl tilläts i restaurangdelen. Det var annat som skulle locka gäster till detta ungdomens hus på Köpmangatan 68. Premiärkvällen med bl.a. popsångaren Bernt Staf blev utsåld. Åldersgräns nedåt sattes vid 17 år och det var den sökta målgruppen som infann sig.

Programblad ur Nya Gästis arkiv volym F1:1.

Nya Gästis fungerade som "allaktivitetshus" med olika evenemang och annan verksamhet i form av café, restaurang, läsrum, musikrum och öppen verkstad för skapande i lera, trä etc. På lunchmenyn fanns alltid pizza till lågt pris. Planering och utformning av verksamheten sköttes fortlöpande av Gästiskommittén, som bestod av representanter för ansvariga politiker, personalen, gårdsbesökarna samt ett par ungdomsorganisationer.

Om man ägnar några timmar åt att läsa tidningsurklipp och protokoll i Nya Gästis arkiv får man en bild av hur grundidén artade sig efterhand. Intresserade läsare eller nostalgiker får gärna själva ta del av handlingarna hos stadsarkivet. Hur många ungdomar tog del av det nya utbudet? Blev verksamheten succé, fiasko eller någonting däremellan?

Några citat från tidningarnas artiklar ger en viss inblick i verksamheten. Ett år efter öppnandet skrev Folket under rubriken ”Allt väl på Gästis” (15/12 1973): ”Det går fint för Nya Gästis i Eskilstuna. Publiktillströmningen på de ´tunga´ kvällarna fredag-lördag håller sig konstant kring 200-250 personer, eller ungefär vad lokalerna kan ta”. En vecka senare hade Eskilstuna-Kuriren rubriken ”Nya Gästis vållar problem. Stör sömnen för grannarna” (23/12 1973).

Sörmlands Bygden skrev följande i en helsidesartikel (15/1 1982): ”…Man har även speciella rum för skivlyssning eller för att sitta och läsa i lugn och ro. Skivsamlingen omfattar praktiskt taget allt och man har cirka 600 skivor att erbjuda. I läsrummet finns både tidningar och böcker. Dessutom ordnas underhållning och föredrag, teater och film. …Det är många föreningar som utnyttjar Nya Gästis. Man hyr helt enkelt in sig… - Under 1981 hade vi 57 olika föreningar hos oss och det är alla tänkbara….”

Dagen efter det att Nya Gästis fyllt tio år skrev Folket (9/12 1982): ”Från att ha varit ett drogfritt alternativ för ungdomar har huset blivit ett drogfritt alternativ för alla åldrar. För det är vad som finns här hela dagarna, allt från förskolebarn till pensionärer”.

Att ungdomsintresset minskat framgår av en artikel i Eskilstuna-Kuriren (1988) angående frågan om fortsatt öppethållande då kommundelsnämnden Kafjärden-Öster övertagit ansvaret från kultur- och fritidsnämnden: ”två alternativ när det gäller Nya Gästis framtid. Antingen blir det en områdescentral eller också blir det barnomsorg av något slag”.

Nya Gästis fanns kvar ytterligare ett antal år, dock med en mindre uttalad ungdomsinriktning än vad som varit fallet under den första tiden.

1996 avvecklades verksamheten av kostnadsskäl. Fastigheten såldes den 31 december det året. När beslutet att lägga ned togs, låg Nya Gästis under Gamla stadens kommundelsnämnd.

Arkivfakta

"Eskilstuna kommun. Kafjärden-Öster kommundelsnämnd. Nya Gästis" är ett litet arkiv bestående av tre volymer om 0,2 hyllmeter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna