MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna Jultomtar gav klappar till snälla och välartade barn

av Tomas Carlberg


Sällskapet ”Eskilstuna Jultomtar” har till syftemål att företrädesvis med kläder bispringa fattiga, välartade och i skolåldern varande barn inom Eskilstuna stad…

Första paragrafen i föreningen Eskilstuna Jultomtars stadgar vittnar om en annan tid. Hur verksamheten och samhället utvecklades kan studeras i tomtarnas arkiv. Handlingarna speglar en organisation som hann fylla 100 år innan den upphörde.

Eskilstuna Jultomtar "tog" från de rika och gav åt de fattiga. Vykort från 1913 i Agda von Unges arkiv. (Arkiv Sörmland)

Det sena 1800-talet såg många företagsamma människor verksamma inom filantropisk välgörenhet. I Eskilstuna var både hantverkare och affärsmän engagerade i att samla medel till särskilt riktade julklappar. Bland namnen i början av Eskilstuna Jultomtars första matrikel finns bland annat titlar som skollärare, handlande, bokhållare, fabrikör och brukspatron. Varje år sökte de likt den omvände onkel Scrooge i Dickens julsaga lysa upp vintermörkret för ett antal fattiga barn. Det goda syftet var att sprida mänsklig värme till några av de mest behövande, ingen skulle vara tvungen att stå utan hela och rena kläder till jul.

Sällskapets högtidsdag firades söndagen näst före julafton, då inbjudna barn var närvarande och ”på sällskapets bekostnad beklädas och undfägnas”. Tyvärr finns inga vittnesmål från mottagarnas sida bevarat i arkivet. Man kan bara gissa sig till hur barnen upplevde den till synes rätt speciella situationen.

Idealet att premiera var i dessa välgörenhetssammanhang ofta förknippat med skötsamhet. En Västindienkryssning för värstingar hade varit helt otänkbart, även idémässigt. De fattiga skolbarn som inte var ”välartade” fick möjligen hjälp hos fattigvårdsstyrelsen, men däremot ingen ny kofta i julklapp av Jultomtarna. Ingen flit, ingen lön… 

Julkort till Thorsten Munktell 1923. Agda von Unges arkiv, Arkiv Sörmland

Stor omfattning

Jultomtarnas verksamhet var enkel men omfattade många och fortsatte med oförminskad empati under 1900-talet. Insamlade medel förvaltades enligt stadgarna ”på säkraste och förmånligaste sätt”. Erbjudanden i form av nya kläder till rabatterat pris kom från ett flertal av stadens klädhandlare. I en skrivelse daterad 10/11 1954 hade exempelvis Bröderna Hedbergs Herrkonfektion ”nöjet offerera gosskostymer med långbyx samt jacka med udda byx” samt en ”sportkavaj” för gossar i 7-8-årsåldern. Detta år fick 62 st välartade barn, varav ungefär hälften var flickor, ta emot Jultomtarnas gåvor.

Föreningens pengar var tryggt placerade och växte sakta men säkert. Vid 1960-talets början disponerade man omkring 3500 kr per år till ”beklädnadshjälpen”. På 1970-talet låg summan på 5000 kr. Men trots att många ansökningar om bidrag fortsatte att komma in varje år – ibland dubbelt så många som man kunde tillgodose – togs beslut vid årsmötet 25/3 1975 om att upphöra med verksamheten i och med årsmötet 1976. Därmed avslutades en 100-årig jultradition i Eskilstuna. Tillgångarna överfördes vid föreningens upphörande till Gallénska fonden, som gåva.

Arkivfakta:

Uppgifterna är i huvudsak hämtade ur Eskilstuna Jultomtars arkiv vol. A1:5, A3:1, D1:2, G1:1. Jultomtarnas arkiv innehåller mötesprotokoll och styrelseprotokoll från hela verksamhetstiden. Dessutom skrivelser, stadgar och räkenskaper samt medlemsmatriklar 1876-1937 (åren därefter saknas).   

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna