MENY
Eskilstuna kommun

Myntverket

Om nedläggningen av verksamheten vid Myntverket i Eskilstuna
Av Susanne Cassé

Myntets väg till Sverige

Mynt har använts som betalningsmedel runt om i världen sedan omkring 700 f.Kr. De första mynten som kom till Sverige var utländska silvermynt medförda av handelsresande. Silver var den mest värdefulla metallen för vikingarna i Sverige och silverbitar och silvermynt vägdes och användes som betalningsmedel utifrån sin vikt och silverhalt. Valören på myntet var inte lika viktig.

De första inhemska mynten började präglas år 995 e.Kr. i Sigtuna på uppdrag av kung Olof Skötkonung. Myntslagarna som blev verksamma i Sigtuna hade kungen låtit hämta från England, vilket resulterade i att de första svenska mynten har stora likheter med de samtida engelska mynten. Trots den egna produktionen av mynt tog det lång tid att etablera myntet i Sverige som ett betalningsmedel med ett visst förbestämt värde. Mynten fortsatte länge att vägas och värderas utifrån vikt och silverhalt.

Myntverket bildas

Inte vem som helst fick lov att prägla mynt. Hantverket låg länge direkt under kungen och fortfarande in på 1900-talet hette myndigheten för myntprägling ”Statens Kungliga Myntverk”. Längre fram kom myntpräglingen att ligga under Finansdepartementet och slutligen, från år 1986, under Riksbanken. Det kungliga i namnet togs bort och verksamheten fick namnet ”Myntverket”. År 1972 flyttade Myntverket sin verksamhet till Eskilstuna. Företaget bolagiserades 2002 då det såldes till Myntverket i Finland.

På Myntverket i Eskilstuna tillverkades de svenska mynten i alla dess valörer samt medaljer och minnespenningar. Så såg verksamheten ut fram till år 2007 då den svenska mynttillverkningen flyttade till Finland. Kvar i Eskilstuna blev medaljtillverkningen och minnespenningstillverkningen. År 2011 kom även den verksamheten att läggas ner och de sista anställda fick sluta sina anställningar på AB Myntverket. Sverige har idag ingen mynttillverkning kvar i landet och en 1000-årig tradition har därmed gått i graven.

I Eskilstuna stadsmuseums uppdrag ingår att dokumentera vår samtid. Under 2002, i samband med att Myntverket såldes till Finland, gjorde Eskilstuna stadsmuseum en dokumentation om Myntverket och verksamheten i Eskilstuna. Flera anställda intervjuades om sina arbetsuppgifter och sina tankar inför framtiden och den nya arbetsgivaren. I och med nedläggningen under 2011 har stadsmuseet gjort flera återbesök vid Myntverket och intervjuat personalen på nytt. Eskilstuna stadsmuseum har också samlat in flera föremål från Myntverkets verksamhet, vilka i framtiden kan användas vid utställningar och som forskningsmaterial.

En gravörs arbetsplats med föremål som Stadsmuseet samlat in från Myntverket. Foto Susanne Cassé.

Maskinen på bilden är en s.k. reduceringsmaskin. Den är från 1800-talets slut men användes på Myntverket fram till år 2011. Foto Susanne Cassé.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna