MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna vapens historia

av Nils Mossberg


"I fält av silver ett från en av vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra hörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga".

Eskilstunas vapen ca 1950.

Så beskrivs Eskilstuna stads vapen när det blir officiellt fastställt av Kungl. Maj:t år 1937. Vapnet har dock en betydligt äldre historia än så.

Rättigheten för svenska städer att ha ett vapen var en del av stadens privilegier. När Eskilstuna under namnet Carl Gustafs stad fick sina stadsprivilegier år 1659 fick även Eskilstuna rätt att använda ett eget sigill. Det dröjde emellertid några år innan det började användas. Så vitt man vet användes sigillet för första gången i samband med att staden undertecknade ett riksdagsbeslut år 1686. Sigillet har texten ”Carl Gustafs Stadz Sigillum 1665” och en bild av ett städ, en från ett moln utsträckt arm som håller en hammare över städet och längst ner en flytande ström. Eskilstunas vapen fick alltså i stort sett sin nuvarande form år 1665.

Carl Gustafs stads sigill. Originalet finns hos Eskilstuna stadsmuseum.

Heraldiken är en form av symbolspråk, där figurer och färger ersätter bokstäver. Varje heraldisk bild har sin egen speciella innebörd. Murkronan, som kröner Eskilstunas vapen, symboliserar till exempel en stad. Nedre delen av Eskilstunas vapen markerar Eskilstunaån och städet och hammaren är symboler för smedsyrket. Smidessymbolernas utformning har troligtvis inspirerats av hur smideskonstens gudar, Hefaistos och Vulcanus, i den grekiska respektive romerska mytologin symboliserades i olika bildverk under renässansen.

När dagens Eskilstuna kommun bildades år 1971 väcktes frågan om vad för slags vapen den nybildade kommunen skulle ha. Tre möjligheter fanns: att använda den äldsta vapenbilden inom området, det vill säga Torshällas, att skapa ett nytt vapen eller att använda den namngivande kommundelens vapen, det vill säga Eskilstuna stads vapen. Både Riksarkivets heraldiska sektion och den nybildade kommunen ansåg att Eskilstuna stads vapen var lämpligast för den nya kommunen.

Exempel på olika utforming av Eskilstunas vapen hämtat från dokument förvarade hos Eskilstuna stadsarkiv.

Brevhuvud 1925.

Brevhuvud 1945.

Brevhuvud 1965.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna