MENY
Eskilstuna kommun

Zetterberg, Christoffer & Jeanette

Makarna Zetterberg : ett välkänt par i 1800-talets Eskilstuna
av Helena Karlsson


Christoffer Zetterberg föddes 1775 i Roslagen men kom i början av 1790-talet till Eskilstuna. Där fick han snart arbete i ståletsaren Christian Johansséns verkstad. Johanssén såg till att Christoffer fick möjlighet att förkovra sig genom en längre utlandsvistelse med besök i bl a tyska Solingen (varifrån många svärdsmeder smugglades till Eskilstuna fristad). De nya kunskaperna var till stor hjälp då Christoffer sedan återvände till Eskilstuna för att verka som slipare och manufakturist. Särskilt hans kunskaper i klingsmide gjorde honom snart till en ansedd man i Fristaden. Under åren 1809-1813 drev han dessutom Johansséns verkstad med stor framgång. Det var dock genom sitt giftermål med Jeanette Sandin 1813 som Christoffer Zetterberg verkligen fick chans att utveckla rörelsen.

Johanna Fredrika (”Jeanette”) Sundin föddes i Eskilstuna 1782. Fadern var borgare i staden. År 1809 gifte hon sig med handelsmannen Sven Gustaf Sandin, ett äktenskap som bara varade några år. Maken dog 1812, endast 28 år gammal. Redan året efter var dock Jeanette åter en gift kvinna. Denna gång var det alltså Christoffer Zetterberg som stod vid hennes sida. De båda makarna fick nästan 40 år tillsammans, innan Christoffer gick bort 1852. Dessförinnan hade han hunnit bygga upp en stor smides- och affärsrörelse med därtill hörande förmögenhet. Genom giftermålet med Jeanette kunde han kombinera den egna verkstaden med hennes avlidne makes affärsrörelse. Christoffer drev dem båda med framgång. Dessutom lyckades han bygga upp en betydande förlagsverksamhet i Fristaden. Varor från Jeanettes affär byttes mot hantverksprodukter, vilka sedan såldes i Stockholm. Christoffer Zetterbergs stora hantverksfärdigheter, hans goda affärssinne och lyckosamma äktenskap med Jeanette gav honom en framskjuten position i Fristaden, där han bl a kunde titulera sig ”directeur”.

Efter makens död sålde Jeanette Zetterberg smides- och affärsrörelsen. Köpare var makens mångårige medarbetare Johan Svengren, som med denna firma som grund på 1860-talet startade Eskilstuna Jernmanufaktur AB (som i sin tur förvärvade Tunafors bruk 1873). Det var sedan som en mycket förmögen änka som Jeanette levde resten av sitt liv. Hon fyllde sina dagar med välgörenhetsarbete, bl a genom Eskilstuna fruntimmersförening som hon var med om att bilda 1854. Vid sin död 1867 var hon en välkänd och uppskattad person i Eskilstuna. I sitt testamente efterlämnade hon stora donationer till staden, i första hand till skolor, sjukvård och barnhem. Påtagliga bevis på hennes givmildhet ser vi ännu i dagens Eskilstuna. Rådhusbron och Klosters kyrka är t ex delvis bekostade med hennes pengar. På det sättet gick Jeanette Zetterberg till historien som en av Eskilstunas största donatorer.

Källor:

  • Arkiv Sörmland: Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s arkiv, volym Ö II:1.
  • Ohlsson, Bror-Erik, Ericsson, Christer och Magnusson, Ulf (2001). Eskilstuna historia. 1800-talet och 1900-talet. Eskilstuna: Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland (Del 3 i ”Projektet Eskilstuna Historia”).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna