MENY
Eskilstuna kommun

Rinman, Sven

Sven Rinman : svensk bergshanterings fader
av Helena Karlsson


I Uppsala föddes 1720 Sven Rinman som son till landsräntemästaren i Uppland. Rinmans mor dog då han var liten och det var fadern som uppfostrade de tre barnen. Rinman visade tidigt fallenhet för praktiska göromål. Han byggde en egen verkstad hemma i en skrubb och där kunde han under djup koncentration ägna sig åt att fila och svarva. Som tonåring upptäckte Rinman bergsvetenskapen. Det som på allvar fick upp hans ögon för denna näring var en utflykt som han gjorde tillsammans med fadern till Sala silvergruva och Falun.

Bergsvetenskapen kom att bli Rinmans verkliga kall i livet. Utbildning inom området fick han bl a genom bergskollegiet. Han vistades långa perioder vid Dannemora gruvor och hos de Geer på Lövsta bruk. En utlandsvistelse i mitten av 1740-talet gav Rinman nya kunskaper och impulser. Hemkommen till Sverige fick han möjlighet att omsätta sina intryck i det praktiska arbetet. År 1750 tog han över styret vid Hällefors silververk i Västmanland. Bergskollegiet gjorde honom också till svensk övermasmästare med ansvar för landets tackjärnsblåsning. Nästa anhalt i Rinmans karriär var Schisshyttan i Dalarna där han kunde ägna sig helhjärtat åt sin funktion som övermasmästare. Samtidigt fortsatte Rinman att utveckla nya masugnar, smedjor och hamrar. Efter en sejour i Uppsala och sju år på säteriet Slagåla (Slagårda) i Västmanland kom Rinman 1773 till Eskilstuna.

I Eskilstuna engagerades Rinman vid den nyligen inrättade (1771) Eskilstuna fristad. Där konstruerade och byggde han bl a nya maskiner. Formellt utsågs Rinman till fristadsdirektör 1784, men han hade i praktiken redan från början haft något av en ledningsfunktion vid sidan av Samuel Schröderstierna. Utöver arbetet i Fristaden var Rinman också sysselsatt med förbättringar och nybyggnationer vid andra bruk och industrianläggningar. Han gjorde stora praktiska insatser för utvecklingen av den svenska bergshanteringen. Rinman var dessutom en mycket produktiv forskare och författare med flera monumentalverk inom bergsvetenskapen. Under 1700-talet var han en av de allra främsta i sin bransch, både som praktisk bergsman och teoretisk forskare. Sven Rinman dog på sin gård vid Slottsbacken i Eskilstuna 1792. År 1823 präglade Vetenskapsakademien en minnesmedalj över honom. Tio år senare hedrades hans minne med ett monument på nuvarande Fristadstorget i Eskilstuna, senare flyttat till Rinmansparken. 

Källor

  • Forsstrand, Carl (1920). Sven Rinman. Minnesteckning till 200-årsdagen av hans födelse. Stockholm: Hugo Gerber
  • Ohlsson, Bror-Erik och Magnusson, Ulf (2000).
  • Eskilstuna historia. Städerna och landsbygden från 1500-talet till 1830-talet. Eskilstuna: Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland (Del 2 i ”Projektet Eskilstuna historia”)
  • Sven Rinman 1720-1792. Ett 200-årsminne (1992). Eskilstuna: Eskilstuna museer (Eskilstuna museers årsbok)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna