MENY
Eskilstuna kommun

Kerfstedt, Amanda

Amanda Kerfstedt :
angelägen feminist i 1800-talskostym

av Elin Eriksson

Den 5 juni skulle författaren Amanda Kerfstedt ha fyllt 179 år. Hennes böcker tar oss rakt in i det sena 1800-talets könsrollsdebatt. Frågor som på ett sätt är aktuella än idag, fast i annan kostym och med andra synsätt till grund. Hennes författarskap var en del i kampen mot kvinnans underordning och för ett jämlikt samhälle. 

Amanda föddes 1835 hos borgmästarparet Albertina och Sven August Hallström. I en barndomsskildring skriver hon att borgmästaren styrde den lilla staden Eskilstuna med patriarkalisk järnhand under 50 års tid. Som trettonåring fick hon överta hushållet då modern blev sängliggande och senare avled. Amanda gifte sig men blev nästan genast änka och flyttade till Uppsala där hon påbörjade sin författarkarriär. Efternamnet Kerfstedt tillkom vid ett andra giftermål.

I Stadsmuseets arkiv finns Hallström-Moréns släktarkiv och i arkivet finns också många av Amanda Kerfstedts brev till sin syster framför allt.

Visitkortporträtt av Amanda Kerfstedt som ung. Fotograf okänd. Fotografiet finns i ett av museets äldre album.

Präglad av sin uppväxt debatterade Amanda Kerfstedt främst de borgerliga kvinnornas situation. Under andra hälften av 1800-talet krympte deras värld då en starkare skiljelinje skapades mellan offentligt och privat. Mannen skulle sköta kontakterna med omvärlden och dra in pengar medan kvinnan skapade ett kärleksfullt hem där han kunde vila ut. Ideal som krävde en viss ekonomisk standard och framför allt praktiserades av övre medelklassen. Anmärkningsvärt många av dessa kvinnor blev långvarigt sjuka och sängliggande. Diagnoserna ”svaga nerver” och ”hysteri” ansågs starkt kopplade till den kvinnliga anatomin. Framför allt till livmodern, som på latin heter hysteria. Ibland rekommenderade läkarkåren borttagning av livmodern för att bota de psykiska besvären.

Många och däribland Kerfstedt, menade att sjukligheten berodde på kvinnans instängdhet och brist på makt över sitt eget liv. Hon propagerade för gifta kvinnors äganderätt och rätt att yrkesarbeta, samt att samhället borde ställa lika höga krav på mannens moral och fysiska trohet som på hustruns. Otrohetsnovellen Synd var ett av de första inläggen i den sedlighetsdebatt som skulle storma i 1880-talets kulturliv och föra fram tidigare tabubelagda frågor om den officiellt sanktionerade dubbelmoralen. Det kan idag kännas uddlöst att vilja förbättra kvinnans situation inom bibehållna yttre ramar. Det är ändå begripligt sett utifrån en tid där gamla och nya föreställningar korsades och nya djärva tankar om kvinnans roll ofta slog huvudet i stelbenta normer. 

Romanen Carl Bergs utbildning från 1882 diskuterar den trånga mansrollen. Huvudpersonen är blyg, duktig i skolan och tycker illa om sport och gymnastik. Fadern skickar sin ”misslyckade” son på internatskola där han ska fostras till man. Amanda Kerfstedt hävdar här att inte enbart mod och fysisk styrka bör uppmuntras hos pojkar och män. Än mer kontroversiell var mansskildringen i romanen Reflexer; den första svenska litterära skildringen av en transvestit.  Kritikerna var försiktigt välvilliga men förvirrade. Alternativa sexuella normer hade börjat diskuteras offentligt, men det sågs som ett mycket djärvt grepp av en respekterad författare. Karaktären Walter skildras som en rättfärdig man, plågad av sin hemlighet. År 1901 var det dock inte aktuellt att framhålla Walters livsstil som ett möjligt livsval. Fenomenet förklaras med en händelse i barndomen och med en kvinnas hjälp ska han bli ”botad”. Ändå är romanen på ett sätt hoppfull. Walter lyckas ”komma ut” för sin nya hustru Fanny, utan att bli övergiven. Själv är Fanny lycklig över Walters löfte att hon kan behålla sitt yrke även efter bröllopet. Det feministiska förlaget Rosenlarv återutgav Reflexer år 2010.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna