MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstunas första fotografer

av Cecilia Marnetoft

Fotokonsten fick sitt stora genombrott under 1860-talet. Från att ha varit få förunnat blev det nu enklare och billigare att bli fotograferad. Många lockades tidigt till det nya yrket, men få kunde hålla sig kvar. Ökad konkurrens och ekonomisk nedgång under 1860-talet medförde att många fotografer slogs ut. De fotografer som tidigt etablerade sig i Eskilstuna, och som behöll sin starka position under hela 1860- och 70-talet, var kvinnor. I Stadsmuseets fotosamlingar finns spår efter dessa.

Stadens stora donator Jeanette Zetterberg (-1867), med mopsen Codeau, lät sig fotograferas i Zetherströms ateljé. Fotografiska "carte de visit" blev mycket populära inom borgarklassen. Bland Zetherströms kunder fanns även patroner, disponenter, grevinnor och läkare.

Prosten Ulric Lundgren (-1870) med fru Kristina uppträder som om de just ska avlägga en visit. De tidiga visitkorten kan skifta något i storlek, är ojämnt skurna och monterade på tunn kartong i gulbrun ton. Från att ha varit anonyma bilder börjar fotograferna trycka sitt namn på kartongen.

Många kvinnor hade från början en släktrelation inom branschen. Vägen till yrket gick ofta via anställning som biträde, kopist eller retuschör. 1864 års näringsfrihet innebar att fler kvinnor etablerade sig som småföretagare. Ogifta kvinnor från medelklassen förväntades försörja sig själva och vissa yrken ansågs mer lämpliga än andra. Fotografyrket ansågs respektabelt och passande. Från 1863 var ogifta kvinnor myndiga. Många kvinnliga fotografer förblev ogifta, eller upphörde med sin verksamhet när de gifte sig.

Amanda var verksam i Eskilstuna i 14 år, utan ha haft någon egentlig konkurrens förrän de sista åren. 1878 flyttade hon till Härnösand, dit fabrikörsbrodern redan begett sig. Inget tyder på att hon ska ha fortsatt som fotograf. I Härnösand blev hon inte kvar särskilt länge, utan redan 1880 finns hon folkbokförd hos sin syster i Västerås, där hon levde resten av sitt liv. 1896 dog Amanda av en hjärnblödning.

Zetherströms främsta konkurrent var Hanna Gråberg. 1872 hade Hanna etablerat sig på gård 106, Kungsgatan 3. I 1877 års kalender finns endast Amanda och Hanna upptagna som fotografer i Eskilstuna.

Johanna "Hanna" Sofia Gråberg föddes 1841 i Västerås. Hennes far var trumslagarkorpral Johan Gråberg och modern Christina Petersson. En två år yngre bror fanns också i familjen. Hanna blev faderslös redan som femåring. Bouppteckningen efter fadern skildrar inget förmöget hem, utan allt han lämnade efter sig var skulder.

I juli 1872 flyttade Hanna till Eskilstuna. 31 år gammal påbörjade hon sin yrkesbana som fotograf i staden. I utflyttningslängden från Västerås står hon noterad som trumslagardotter, men däremot som fotograf i inflyttningslängden till Eskilstuna. Det tyder på en vilja att ses som en seriös yrkesutövare. Hanna lämnade Eskilstuna 1890, efter att ha fotograferat staden och dess invånare i nästan 20 år, och flyttade även hon till Härnösand. Hon fortsatte däremot som aktiv fotograf i många år framöver. Hon arbetade också i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. I Norrtälje var Gråberg verksam fram till hon var 79 år gammal. I januari 1925 dog Hanna i Stockholm. Hon förblev, liksom Amanda, ogift hela sitt liv.

Bertha Stawelius (till höger) och Alma Nylén sittandes med ett fotoalbum för visitkort. En stor samlarmarknad uppstod tidigt och album blev populära. Visitkorten standardiserades i storlek 6 x 9 cm och kvalitén förbättrades. Rundade hörn och den röda linjen är typiskt för1870-talet.

Gråberg fotograferade även vyer över staden. Här ses Västra skolan i fonden, vars huvudbyggnad uppfördes 1863 och med flyglarna som tillkom 1872-74. Västra skolan revs 1938 och på platsen byggdes Fristadsskolan. I förgrunden komministergården och Kyrkogatan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna