MENY
Eskilstuna kommun

Arbetskraftsinvandring

av Helena Karlsson

Fram till 1930-talet var Sverige främst ett utvandrarland. Människor sökte sig härifrån till andra länder och världsdelar för att skapa sig ett bättre liv. Emigrationen till USA under årtiondena kring sekelskiftet 1900 var ett särskilt tydligt inslag i detta. Under perioden utflyttade närmare 1,7 miljoner svenskar till Amerika. Sedan denna massutvandring ebbat ut har det istället varit ett omvänt förhållande. Idag flyttar fler människor till Sverige än härifrån.

Under andra världskriget kom många flyktingar från det krigsdrabbade Europa till Sverige. Efter freden 1945 var det andra grupper av människor som sökte sig hit. Ekonomin växte kraftigt i Sverige och för att tillgodose industrins behov av arbetskraft påbörjades under 1940-talet en aktiv rekrytering av arbetare från både Sverige och utlandet. Rekrytering skedde från centralt håll men de enskilda företagen organiserade också egna värvningskampanjer och annonsering.

Nyby Bruk i Torshälla var ett av de företag som tog emot arbetare från andra länder. Ur Nyby Bruk AB:s arkiv, Arkiv Sörmland.

Även i Eskilstuna gick industrierna för högvarv. Eskilstunaföretagen var inte sena att inse fördelarna med utländsk arbetskraft. En viktig grupp för värvningskampanjerna blev sudettyskarna, som företagen kunde rekrytera via Arbetsmarknadskommissionen. Bland de företag som tog emot sudettyska arbetare fanns under 1940-talet bl a Holmens Gjuteri & Mekaniska verkstad, E.A Bergs Fabriks AB, AB C.E Johansson samt C.O Öberg & Co:s AB. Det var emellertid inte bara sudettyskar som kom till Eskilstuna efter kriget. Från 1950-talet och framåt skedde en stor tillströmning av invandrare till stadens industrier. Hit kom många greker, italienare och jugoslaver. Den största enskilda gruppen invandrare kom dock från Finland. Många av dem flyttade till Torshälla och Nyby bruk. AB Bolinder-Munktell var en annan arbetsgivare som tog emot många arbetare från andra länder.

Den arbetskraftsinvandring som påbörjades efter andra världskriget pågick i stort sett fram till 1970-talet. Industristaden Eskilstuna tog emot många av arbetskraftsinvandrarna. Det gjorde att staden 1970 hade den procentuellt sett största andelen utländska medborgare av alla svenska städer (nästan tolv procent i Eskilstuna mot fem i det övriga landet). Under 1980-talet avtog arbetskraftsinvandringen till Eskilstuna liksom till landet i övrigt. Istället ökade flyktingtillströmningen.

Källor:

  • Lindström, Åke (1990). Metallfolk. Avd 23 100 år.
  • Ohlsson, Bror-Erik, Ericsson, Christer och Magnusson, Ulf (2001). Eskilstuna historia. 1800-talet och 1900-talet. Eskilstuna: Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland (Del 3 i ”Projektet Eskilstuna Historia”)
  • Tempsch, Rudolf (1995). Invandrare i Folkhemmet. Sudettyskarna i Eskilstuna 1938-1988. Eskilstuna: Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna