MENY
Eskilstuna kommun

Apoteken i Eskilstuna

av Cecilia Marnetoft

Eskilstunas apotekshistoria börjar 1758 då den första apotekaren Hindzke fick lov att driva apotek i staden. Det blev det 68:e apoteket i ordningen i Sverige. Under åren har det funnits ett fåtal, men varaktiga, apotek i Eskilstuna.

Det första apoteket i Sverige inrättades på Stockholms slott åt Gustaf Vasa för att så småningom nå ut till allmänheten. Under 1600-talet ökade antalet läkemedel, men under oreglerade former. För att utöva tillsyn över medicinalväsendet stiftades Collegium Medicum 1663.

Pillerberedningsredskap, ur Stadsmuseets föremålssamling.

Pulverdisponeringsmaskin, ur Stadsmuseets föremålssamling.

De första apotekarna

Den första apotekaren i Eskilstuna hette Daniel Hindzke och fick sitt privilegium 1758. Apoteksinnehav var ett privilegium som innebar monopol på både tillverkning och distribution. Apoteket inrättades 1762 och fick namnet Kronan. Det låg troligen runt Rådhustorget och Köpmangatan. Kommande apotekare var av tysk härkomst, som vanligt var för de tidiga apotekarna i Sverige. 1778 öppnade Fredrick Wilhelm Thoms det första filialapoteket i Torshälla.

På slutet av 1700-talet missköttes apoteket Kronan och den dåvarande apotekaren Gabriel Ekenberg ville inte tillåta någon inspektion. Collegium medicum fick stänga apoteket 1794. Johan Jacob Hultman köpte apoteket 1806 och fick det åter i gott skick. Efter hans död drev hans änka Anna Beata Hök apoteket vidare. Fram till 1870-talet kunde privilegiebreven både ärvas och säljas till högstbjudande. Efter 1870 blev privilegierna personliga.

Fram till 1891 låg apoteket på Rådhustorget, den stora byggnaden till vänster om Rådhuset. Apotekare Meinanader lät inrätta det nya apoteket på 1840-talet. Foto: Okänd.

Apotekaryrket och utbildningen

Apotekaryrket var framför allt ett hantverksyrke, och utbildningen ägde rum på apoteken. Kvalitén kunde dock variera under 1700-talet kom krav på att utbildningen skulle formaliseras. En pharmacie studiosiexamen gav behörighet att bereda och expediera läkemedel på eget ansvar. Fortsatta studier avslutades med provisors- eller apotekarexamen. En provisor hade kompetens att förestå ett apotek. 1837 öppnades läroanstalten Farmaceutiska institutet för vidare studier efter pharmacie studiosiexamen.

Apoteket Kronan på Rådhustorget, 1880-talet. Apotekare Adolf Wilhelm Koraen, nr 3 från höger, tog över 1873. Foto: Gustaf Willman.

Fram till slutet av 1800-talet var det som rörde apotekarnas formella kompetens endast avsett för män. Formella hinder hindrade kvinnor att ta sig in på apoteken, men även informella i forma av negativa attityder och fördomar. Framför allt var det tillredningen av läkemedel som ansågs kräva mer kraft och disciplin än vad kvinnor besatt. Först 1890 antogs de första kvinnliga apotekseleverna och den första kvinnliga apotekaren examinerades 1897.

Apotekare och elever på Apoteket Kronan 1909. Sedan 1891 fanns apoteket i nya lokaler på Kungsgatan 8. Foto: Ebba Lindegren.

En ny kategori anställda på apotek, apotekstekniker, började anställas runt sekelskiftet 1900. De kom att överta rutinarbetena, så som pillerrullning, pulverdispensering och signaturskrivning samt kundexpedieringen. Utbildningen skedde på apoteken, men även korrespondensstudier blev möjligt på 1950-talet.

Pulverdispensering på Apoteket Kronan ca 1940. I de uppblåsta papperskapslarna beräknades pulvermängden varefter de viktes ihop. Foto: Olle Forsslund.

Utbildningen vid Farmaceutiska institutet erbjöd två etapper, en för farmacie kandidat samt en andra etapp för apotekarexamen. Många kvinnor stannade på den utbildningsnivån, vilket medförde att de inte kunde bli apoteksinnehavare, men däremot föreståndare för en apoteksfilial.

Fler apotek tillkommer

Apoteket Kronan kom att förbli stadens enda apotek fram till 1902 då apoteket Lejonet dyker upp i adresskalendern med adressen Kungsgatan 25. vara fram till 1978/79. Sedan står det inte längre med i telefonkatalogerna.


Apoteket Lejonet på Drottninggatan 15. Foto: Brydolf-Forsslund.

Apoteket S:t Eskil på Rådhustorget 5. Foto: Brydolf-Forsslund.

I 1939 års adresskalender finns apoteket på den nya adressen. Efter 1946 finns apoteket på Järntorget 6 i Nyfors där det kom att vara fram till 1978/79. Sedan står det inte längre med i telefonkatalogerna.

1932 anläggs stadens tredje apotek, apoteket S:t Eskil på Rådhustorget 5. Det låg på botten- och källarplan i det nybyggda bostads- och affärshuset.  Apoteket lades ner 1976, samtidigt som apoteket Väpnaren öppnade på Kungsgatan 37.

Under 1900-talet blev både utbildningen och yrket mer jämställt. Eskilstuna är ett bra exempel med många kvinnliga apotekare. I 1946 års adresskalender noteras två kvinnliga apotekare; Ellen Hultman på apoteket Lejonet och Olga Öhrner på apoteket S:t Eskil. Augusta Lagergren står angiven som apotekare på Kronan 1955.

Apoteket Kronans personal utanför apoteket 1963. Samma år revs apoteket för att ge plats åt varuhuset Tempo. Foto: Teddy Aarni.

Runt 1958 tillkommer apoteket Ekorren i Fröslunda centrum. Det var ett filialapotekt till Lejonet. På slutet av 1960-talet öppnas även apoteket Lärkan i Årby. Dessa apoteksnamn är typiska exempel på hur det blev vanligare att välja djurnamn utifrån den omgivande faunan. Tidigare hade den medeltida symboliken och det kristna bildspråket påverkat namnvalet i hög grad.

Fotona i artikeln kommer från Eskilstuna stadsmuseums fotosamling.
Hos Eskilstuna stadsmuseum bevaras foton och föremål från apoteket Kronan. Hos Arkiv Sörmland bevaras handlingar från apoteket S:t Eskil.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna