MENY
Eskilstuna kommun

Så var det innan kräftpesten

Logga dialekter och minnen

Lyssna på dialektprov från byn Vi i Västermo socken! 

[MP3] Samtal om kräftfiskeöppnas i nytt fönster

Det här är en inspelning gjord 1950 av Landsmålsarkivet i Uppsala (numera Institutet för språk och folkminnen). Den ger ett unikt exempel på dialekten från Västermobygden. 

De som är inspelade är tre män från byn Vi som berättar om kräftfisket i Hjälmaren förr i tiden, dvs innan kräftpesten slog till hösten 1908 och med ens raderade ut alla kräftor i sjön. Innan dess var kräftfisket en stor inkomstkälla för befolkningen kring Hjälmaren, speciellt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Kräftorna gick på export till Tyskland och var vida kända för sin läckerhet. Det sägs att kräftorna en gång i tiden kom från Estland och spreds i sjön när ett fartyg förliste på väg till hövitsmannen på Örebro Hus. 

Svårt att höra vad som sägs? Följ med i transkriptionen nedan. 

Tre män från Näshulta
 Tre män från Västermo. Foto: Privat ägo. Samtal om kräftfiske (1950)
Södermanland, Västermo socken, Västerrekarne härad, byn Vi (Wij) Tre män samtalar om kräftfisket, som tidigare varit en viktig binäring i trakten. En av dem hävdar, att det i vissa fall betydde mer än jordbruket: 

-  ...Jaa nog, på de-, den tin ejentligen.

-  Jo, dä va ju 'nte allä förståss i Vi (1) sôm va mä ôm ä, men di sôm höll på, di jorde inte nå annä då på nån vickä åminstones --

-  Nää dä jole di 'nte --

-  än barä fiskä kräfter --

-  Axels å di där sôm va kräfthandlare mä si, di hadde ju --

-  Di skulle både fiskä å tjöpä å säljä --

-  Ja dä skulle di jörä.

-  Å jordbruke dä vart sôm dä vart då, kunne di få lejä nåra så va dä så, annars så feck di stå där.

-  Å då var dä ett sumpställe (2) här nere ve Öa (3), å där va så storä sumpär så ja --

-  Ja såm halvä den här saln va di --

-  Ja, di va nog en, en tre meter långä å en å en halv breä --

-  Jaa minst --- ja --

-  Dä va di visst dä, för di va otäckt storä. Där kunne en stå hur en ville på --

-  Ja dä jeck fint dä å stå på dôm. Å dä fanns nog en, ja kansje en tjuge, tjufem stycken där nere.

-  Jaa dä kunne dä nog varä i olikä storlekär. --- Ja. --- Dä fanns no(g).

-  Då var det tjockt med kräftor förståss då?

-  Ja, dä va aldre, ja vet inte hur mycke kräfter di kunne ha i en sån där en

-  dä vet ju inte ja heller

-  för så mycke va ja inte mä, så dä tjänner ja inte

-  Va dä för varmt så kunne di hitte på å dö i di där mä, så di fick häv(ä) ut dôm, dä va

’nt så rolit dä heller. –Näij.

-  Men di där mätkôrja (4) hur stora va di då?

-  Ja dä jeck sex kappär i dôm, ja ni vet hur mycke en kappe ä? Dä ä fem liter unjefär.

-  Ja, å sen va en sånn kôsta?

-  Ja si dä minns ja ju inte, men dä va ett problem när di skulle sjickä di där på vintern te Tysklann, Hamburj å Berlin å överallt. Då klädde di (di)där invändit mä halm å sen åkt(e) di te Arbo(ga) järnvägsstasjon mä di där, å kräfterna (5) klarä sä ändä te di kåm te Tysklann, å di där kårja kåm tebaks mä. Dä tycker en ju ä behändit. Men dä jeck.

-  Dom fiska kräftor hela vinter då?

-  Jaa då, dä jorde di, för då fanns dä kräfter överallt här i Jälmärn. På såmmärn då sjäckä di mä båtn ifrån Nothôlmen. --- Ja.

-  Jo, di här ôpptjöpärä di åkte då närapå runt, ja åtminstenes halvä Jälmärn å tjöpte ---. Jaa då. ----- På såmmärn då rodde di över å, för dä va ingä måto´rbåtär då inte.

-  Nää då, då feck di ro, ifrån Väre (6) här på söre sia ifrån Långäsann å Nackhäll å di där ställena, å dä ä en mil över sjön dit, bra dä (7). Å sen i Bärstä, å Vångsjö di här bya ---

-  Å sen västerut mä ---

-  Jaa dä mä. 

Förklaringar:

1. Byn Vi (Wij) avses.

2. Plats där man sätter sumpar för förvaring av fisk och kräftor.

3. Viboö.

4. Korgar som man mätte med.

5. Riksspråk, i dialekt kräfto.

6. En fiskeplats.

7. Drygt det, mer än en mil. 

Transkription: Landsmålsarkivet, Uppsala. Viss revidering 2009 av Stefan Wistrand.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna