MENY
Eskilstuna kommun

Miljonprogrammet förändrade Eskilstuna

av Tomas Carlberg


År 1965 fattade Sveriges riksdag beslut om att bygga bort den dåvarande bostadsbristen. Det s k Miljonprogrammet innebar att en miljon nya bostäder skulle byggas inom loppet av tio år. 1974 kunde konstateras att man lyckats uppfylla denna föresats. Att man däremot misslyckats i fråga om kvaliteten var något som först diskuterades och senare blev något av en allmän uppfattning.

Miljonprogrammets bostäder har kritiserats för storskalighet och monotont utseende, bristfälliga fönster, läckande platta tak, usel väggisolering, etc. ”Husen byggdes snabbt och rationellt med ny teknik och nya material som många gånger visade sig vara dåliga” skrev tidningen Vår bostad i en tillbakablick år 2001.

Eskilstunas stadsbild, inte minst Nyforsområdet, förändrades radikalt av Miljonprogrammet. Nyfors sanerades i stor skala när de gamla slitna husen revs för att ersättas med kompakta höghus. Årbyområdet uppfördes i stället på tidigare oexploaterad mark, liksom många bostäder i andra yttre delar av staden/kommunen. Lagersberg, Råbergstorp, Slagsta och delar av Skiftinge är måhända mer typiska Miljonprogramsområden än Årby, i så måtto att den vanligaste hustypen som byggdes nationellt var lamellhus i tre våningar.

Att Miljonprogrammets bostäder ibland beskrivits som betonghus är lite missvisande, då statistik visar att bara 16% av husen hade betongfasad. En tredjedel av landets Miljonprogramshus var för övrigt småhus, villor, rad- eller kedjehus.

1960-talets krafttag i Eskilstuna hade motsvarigheter på många andra platser, men förändringen av Nyfors betraktades ändå som ett av Sveriges största projekt i sitt slag. Miljonprogrammet i Eskilstuna har skildrats av Christer Ericsson i bokverket Eskilstuna Historia.

Källor:

Vår bostad Bror-Erik Ohlsson (red), Eskilstuna Historia del 3 1800-talet och 1900-talet, sid 182-194 (Eskilstuna, 2001).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider

Måndagar 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna