MENY
Eskilstuna kommun

Munktell, Theofron

Theofron Munktell : den tekniske innovatören
av Helena Karlsson

Tvåhundra år har gått sedan (Johan) Theofron Munktell (1805-1887) föddes i Kärrbo i Västmanland. Hans far var präst till yrket men i släkten fanns också flera framstående gruvtekniker. Det var förmodligen från dessa gruvmän som Theofron ärvde sitt tekniska sinnelag. Theofron fick sin skolning i verkstads- och maskinteknik som elev hos bergsrådet Broling i Stockholm. Arbetet hos Broling ledde fram till en anställning som verkmästare på Kongl. Myntverket, där Theofron hjälpte till att modernisera myntverksmaskinerna. På sin fritid tillverkade han samtidigt Sveriges första tryckpress åt Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta, ett arbete som snart kom att uppmärksammas i industrikretsar. År 1832 värvades Theofron Munktell till Eskilstuna för att starta det företag som sedermera blev Munktells Mekaniska Verkstad AB.

Theofron Munktell (1805-1887) var ett tekniskt geni med flera förstlingsverk på sin meritlista. Ur AB Bolinder-Munktells arkiv, Arkiv Sörmland.

Verksamheten vid företaget växte. År 1839 kunde större lokaler invigas på norra sidan av Eskilstunaån. Här kunde Munktell så småningom förverkliga de idéer han fått under en studieresa till England 1835. Tack vare englandsresan fick han på allvar upp ögonen för möjligheterna med ångkraften och järnvägen. Tillbaka i Sverige hann han dock inte omsätta de nya idéerna i praktiken innan han fick det stora uppdraget att konstruera nya maskiner till Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. I sin egen verkstad kunde Munktell samtidigt öka produktionen och försäljningen av verktygsmaskiner såsom svarvar, smidespressar, hyvlar och borrmaskiner.

Välkända byggnader i Munktells industriområde 1912. Ur Munktells Mekaniska Verkstads arkiv, Arkiv Sörmland.

Under 1840-talet kom också tillverkningen av ångmaskiner igång på allvar. Först gjordes enbart beställningsjobb men snart kunde även egen försäljning med hjälp av produktkataloger och utställningar påbörjas. De impulser Munktell fått i England omsatte han nu i praktiken. År 1853 blev ett verkligt märkesår då han kunde presentera inte bara ett förstlingsverk utan två. Detta år såg nämligen landets första ånglokomobil dagens ljus samtidigt som det första svenska ånglokomotivet – ”Förstlingen” – togs i bruk. Dessa två innovationer var emellertid inte Munktells enda förstlingsverk, utan hade bl a föregåtts av Sveriges första mekaniska vävstol (1835).

Här monteras Munktells traktor typ 22 hk (tillverkad åren 1921-1934). Denna traktormodell med tändkulemotor var ett viktigt steg framåt och bröt definitivt med ångmaskinsepoken. Ur Munktells Mekaniska Verkstads arkiv, Arkiv Sörmland.

Munktells mekaniska verkstad växte till en storindustri, vars produkter fick stor betydelse för industrialiseringen i Sverige. Vid företaget startade Munktell både sjuk- och begravningskassa liksom teknisk utbildning för arbetarna. Munktell ägnade sig emellertid inte enbart åt sitt företag. Han engagerade sig också i renoveringen av Eskilstuna kanal, som kunde återinvigas 1860. I syfte att motverka brännvinsdrickandet och öka nykterheten bland sina arbetare anlade han även ett bryggeri för framställning och försäljning av öl. Munktell var dessutom aktiv i Eskilstuna Fabriksförening liksom engagerad i stadens politiska liv, bl a satt han i Eskilstuna stadsfullmäktige. När han avled 1887 var han inte bara en stor företagsledare och uppfinnare utan också en framstående person i Eskilstunas sociala liv. Det blev sonen Johan Theofron Munktell junior och systersonen Theofron Boberg som fick axla ansvaret för att föra det munktellska arvet vidare.

Källor:

  • Johan Theofron Munktell 20 mars 1805 - 4 juli 1887. 200-årsjubileum och en hyllning till industriledaren, föregångsmannen och människan (2005). Eskilstuna:
  • Munktellmuseetlänk till annan webbplats
  • Ohlin, Bengt C (1997). Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna. Eskilstuna: Sandbergs
  • Mer information finns i Munktells Mekaniska Verkstads och Theofron Munktells arkiv hos Arkiv Sörmland. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider

Öppet samma tider som Eskilstuna stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Bemanningstid
Måndagar 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna