MENY
Eskilstuna kommun

Det nya biblioteket

av Anna Götzlinger

År 1965 öppnade Eskilstunas nya bibliotek. Vägen dit hade varit lång. Redan 1943 fanns planer på ett nytt bibliotek. Det bibliotek staden hade låg i bottenvåningen av en flygel till teatern och invigdes samtidigt som denna, 1925.

Foto: Olle Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum

I våningen ovanför fanns lokaler för studieverksamhet. Tio år senare var utrymmet för litet och flygeln byggdes ut på både längden och höjden. Entrén låg undanskymt inne i ett hörn men det hindrade inte folk från att hitta dit.

Teatern och biblioteket före tillbyggnaden 1935. Foto: Olle Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum

Teatern och biblioteket efter tillbyggnad. Foto: Brydolf-Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum

Eskilstuna var inte ensamt om att vilja ha ett nytt bibliotek. Under tiden 1943-53 byggdes närmare 50 nya bibliotek i landet. Men här tog planeringen tid. En bit in på 1950-talet knöts arkitekten Gustaf Lettström till projektet. Han hade sin verksamhet i Stockholm där han också ritat mest. I Eskilstuna står han bakom flera offentliga byggnader som Sporthallen och ”Institutionsbyggnaden” vid S:t Eskils gymnasium, kyrkan S:t Pauli samt brandstationen vid Hamngatan.

Eftersom planeringen tog så lång tid hann förutsättningarna för och kraven på den nya byggnaden ändras rätt rejält. Länge var det meningen att bygga för en ny ungdomsgård också men 1960 var det inte längre aktuellt att lägga en ungdomsgård i centrum. Behoven var betydligt större i de nya bostadsområden som vuxit upp. Mellan 1943 och 1957 hade antalet böcker på biblioteket fördubblats och från 1947 till 1957 hade också antalet lån fördubblats.

Bibliotekets barnavdelning. Foto: Okänd, Eskilstuna stadsmuseum

Situationen för studiecirklarna, som också skulle få nya lokaler i det nya huset var nästan ännu värre. 180 studiecirklar delade på 8 rum. De fick utnyttja alla möjliga utrymmen, till och med teaterns loger.

År 1957 var situationen så pass desperat att Eskilstuna stad försökte låna upp 10 miljoner till projektet men misslyckas. I stället presenterades en idé om att dela upp byggandet i två delar med förhoppningen att det skulle gå att få ihop pengar till en första del.

Sakta men säkert växte den nya byggnaden fram i tätt samarbete mellan Gustaf Lettström och Gunborg Nyman, chefsbibliotekarie/bibliotekschef i Eskilstuna under många år. Hon är inte alltid så förtjust i arkitektens förslag. Den stora utställningshallen som han vill ha innanför entrén är hon tveksam till. De gånger där inte finns någon utställning möts besökaren av ett stort tomt utrymme.

Foto: Rolf Bergström, Eskilstuna stadsarkiv

I ett annat brev tycker hon inte om arkitektens placering av en ungdomshörna. ”Att ha tonårsrum direkt mot entrén med skinnknuttar draperade över soffor etc. tycker jag inte blir särskilt stilfullt.” Det är intressant att se hur relationen mellan dem förändrades under tiden. De tidiga breven till Gunborg Nyman är undertecknade ”Högaktningsfullt Gustaf Lettström” medan de i slutet av projektet avslutas med ”Hjärtliga hälsningar vännen Gustaf” – med ett Lettström inom parentes. Som om han ändå inte var riktigt säker på vad som var rätt.
Det slutgiltiga förslaget är en tvåvåningsbyggnad för biblioteket och ett skivhus i sju våningar för studieverksamheten. Skivhuset är bland annat till för att dölja teaterns höga brandgavel.

Foto: Bror Öbrink, Modellverkstaden, Eskilstuna stadsarkiv

Äntligen kunde det symboliska första spadtaget tas, av bland andra Gunborg Nyman, i februari 1962. 

Foto: Bror Öbrink, Modellverkstaden, Eskilstuna stadsarkiv

Gustaf Lettström var inte den enda arkitekt som är inblandad. Möblering, belysning, möbler och liknande planerades och ritades av inredningsarkitekterna Lia Gottfarb och Hans Johansson. Det finns till och med en ritning till ett bord för Lettströms modell av bibliotekshuset.

Ritning över biblioteket, Eskilstuna stadsarkiv

Utformningen av den lilla atriumgården och planteringarna där ritades av trädgårdsarkitekten Walter Bauer. Han var inget obekant namn i Eskilstuna. Tidigare hade han ritat både parken vid Sundbyholm och miljön kring Rademachersmedjorna.

Foto: Ateljé Sundahl/Sten Vilson

Vi vet till och med namnet på den som formgivit fasadernas stora skyltar. Han hette Gösta Hillfon och var både arkitekt och formgivare.

År 1965 var då biblioteket äntligen klart. I en artikel i tidskriften Arkitektur samma år listar bibliotekarien och författaren Karl H Bolay en rad saker under rubriken ”Mitt önskebibliotek – mitt önskemediatek”.  De flesta av dem finns i Eskilstunas nya bibliotek: skönlitteratur och facklitteratur, plats för sagoläsning och barnteater, rum för musiklyssning och konserter, läsesal, forskarrum, hörsal och utställningslokal, det ligger i centrum, har stora skyltfönster och synliga skyltar samt en monter utomhus i närheten av entrén (åtminstone på ritning). Det som saknas är cafeteria och en plats för rökare. Rökarnas behov av utrymme är verkligen något som signalerar hur många år som har gått sedan 1965.

”Sagosnäckan” 1965. Foto: Ateljé Sundahl/Sten Vilson

Foto: Rolf Bergström, Eskilstuna stadsarkiv

Musikrummet. Foto: Rolf Bergström, Eskilstuna stadsarkiv.

Ett annat av önskemålen från Karl H Bolays artikel är något som har orsakat bekymmer i Eskilstuna; att biblioteket ska ligga i bottenvåningen och ha en besökarvänlig entré. Det har inte gått att lägga källaren helt under jord utan det blev nödvändigt med trappor upp till entréerna med risk att det inte ska uppfattas som lika enkelt att bara slinka in.

Foto: Rolf Bergström, Eskilstuna stadsarkiv

Eskilstuna är inte den enda stad som får nytt bibliotek 1965. När det jämförs med de nya biblioteken Växjö och Helsingborg får det en del kritik från arkitekthåll bland annat för utformningen av trapporna i bokhallen. Det bekymrade säkert inte eskilstunaborna som äntligen fått sitt nya bibliotek.

Foto: Okänd, Eskilstuna stadsarkiv

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider

Måndagar 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna