MENY
Eskilstuna kommun

Lärarhandledning

Nationalism

I temamaterialet om nationalism belyses nationalism och nationell identitet från olika utgångspunkter. Materialet kan användas som utgångspunkt för diskussioner i klassrummet, som källmaterial vid grupparbeten eller enskilda elevarbeten. I anslutning till materialet finns arbetsuppgifter och diskussionsfrågor att arbeta med. Temamaterialet bör ses som ett fördjupande komplement till historieboken. Materialet finns hos Eskilskällans institutioner och består bland annat av material från föreningsarkiv, barnbilder, tidningsartiklar och utställningar.
Temat berör värdegrundsrelaterade och ibland laddade frågeställningar, som till exempel högerextremismen förr och nu. I materialet ges ett lokalt perspektiv på dessa teman, till exempel behandlas högerextrema rörelsers verksamhet i Eskilstuna på 1930-talet och de våldsamma 1 maj-demonstrationerna 2012.
Materialet i temat Nationalism är indelat i tre avdelningar som berör tre olika perspektiv på temat: nationella symboler, högerextremism och nationell identitet.

Nationella symboler

Nationella symboler har använts genom historien för att skapa samhörighet och upprätthålla en gemensam nationell identitet. Här behandlas nationella symboler som nationaldagen, folkdräkten och flaggan ur ett historiskt perspektiv. Genom att följa lokalpressens rapportering kring nationaldagsfirandet genom tiderna kan eleverna få en bild av hur nationaldagen fungerat som en symbol för nationen och hur firandet förändrats över tid. Materialet kan användas för att jämföra nationalismen förr och nu.
Propagandamaterial för de så kallade försvarslånen under krigsåren kan användas för diskussioner kring källkritik och propaganda under krigsåren. Med hjälp av barnbilder från Svenskt barnbildarkivs samlingar kan eleverna analysera hur användningen av nationella symboler varierat över tid. Dessutom diskuteras debatten kring Stadsmuseets utställning Du gamla, du fria där nationella symboler belyses på ett nytt sätt och frågan ställdes vad svenskheten innebär idag.
Materialet kring nationella symboler belyser hur synen på svenskhet varierat genom tiderna och kan användas som underlag för diskussioner kring källkritik och historiebruk.

Högerextremism

Här tas material upp kring högerextrema rörelser och deras verksamhet i Eskilstuna, dels Sveriges Nationella Ungdomsförbund som verkade i staden på 1930-talet, dels Svenskarnas Parti som genomförde en uppmärksammad demonstration i Eskilstuna den 1 maj 2012.
Materialet kring högerextrema organisationer kan användas för diskussioner kring demonstrationsfrihet, hets mot folkgrupp och högerextremism av idag. Dessutom kan jämförelser göras mellan högerextrema rörelsers verksamhet förr och nu.

Arvet - nationell, språklig och kulturell identitet

Sverigefinländarnas arkiv som ingår i Eskilskällan har de senaste åren genomfört en vandringsutställning kring sverigefinsk identitet med utgångspunkt från intervjuer med sverigefinnar. Ett urval av intervjuerna publiceras i materialet och kan användas för diskussioner kring identitet och etnicitet. Här finns även material kring Lagersberg, ett område i Eskilstuna där ett trettiotal nationaliteter lever sida vid sida. Med utgångspunkt från texterna om Lagersberg kan frågor om etnicitet, språk och utanförskap diskuteras. 

Eskilskällan

Hos Eskilskällans institutioner finns ytterligare material kring olika perspektiv på temat nationalism. Bland annat kan man söka information om de finska föreningarnas historia i Eskilstuna stadsarkiv och Sverigefinländarnas arkiv, om Sörmlandsgårdens historia i Eskilstuna stadsmuseums arkiv och om folktro och sägner i Svenskt barnbildarkiv. I Arkiv Sörmland finns tidningsarkiven där rapporteringen från nationaldagen kan följas från 1893 och framåt. Eskilskällans informationsdisk i stadsbiblioteket finns bemannad måndagar 13.00-15.00 samt tisdagar och onsdagar 10.00-12.00. Dit kan man vända sig om man behöver söktips, information eller beställa fram lokalhistoriskt material. 

I temamaterialet belyses nationalism och nationell identitet från olika utgångspunkter. Materialet kan användas som utgångspunkt för diskussioner i klassrummet, som källmaterial vid grupparbeten eller enskilda elevarbeten. I anslutning till materialet finns arbetsuppgifter och diskussionsfrågor att arbeta med. Temamaterialet bör ses som ett fördjupande komplement till historieboken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna