MENY
Eskilstuna kommun

Lärarhandledning

Lärarhandledning demokrati

2014 var det valår, både till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Detta supervalår gjorde att demokratifrågan blev extra aktuell. I temamaterialet kring demokrati belyses kampen för allmän rösträtt, valrörelser och folkomröstningar med material som finns sökbart hos Eskilskällans institutioner. Här ingår bland annat kommunalt material från Eskilstuna stadsarkiv, tidningsmaterial från Arkiv Sörmland och fotografiskt material från Eskilstuna stadsmuseum. Materialet kan användas som utgångspunkter för diskussioner i klassrummet, som källmaterial vid enskilda arbeten eller grupparbeten. 

Anknytning till läroplanen

I läroplanernas inledande kapitel understryks att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Kunskap om demokrati ska förmedlas men eleverna ska också lära sig att utveckla sin demokratiska förmåga. 
I gymnasiets kursplan för samhällskunskap sägs att undervisningen ska förmedla ”kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv”.
Materialet i Skolkällans tema om demokrati ger kunskap om vägen till allmän rösträtt men också om hur demokratin utövas i praktiken. 

I materialet om rösträtten får eleverna kunskap om vägen till allmän rösträtt med utgångspunkt från arkivmaterial och tidningsartiklar. Texterna ger också möjlighet att studera kvinnors villkor i början av 1900-talet och den begynnande kampen för jämställdhet. Arbetsuppgifterna ger träning i källkritik och erbjuder möjlighet till självständig reflektion.
Avsnittet om allmänna val och folkomröstningar ger möjlighet till övningar och diskussioner kring propaganda. Hur argumenterar de olika sidorna för sin sak i valrörelser och folkomröstningskampanjer och hur kommunicerar de sitt budskap? Såväl lokala folkomröstningar som den nationella omröstningen om kärnkraft uppmärksammas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna