MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna stadsarkiv i Eskilskällan

Stadsarkivet

Stadsarkivet tar hand om, bevarar och tillgängliggör arkiven från Eskilstuna kommun och de äldre kommuner som funnits här tidigare innan de uppgått i dagens kommun.

De kommunala arkiven är från 1863 fram till idag. Här finns bland annat kommunala beslut, skolbetyg, fattigvårdsmaterial, bygglovshandlingar samt en stor mängd kartor och ritningar.

Gymnastikklass från kommunala flickskolan 1902. Foto: Okänd

Bland det material som utgörs av kartor och ritningar finns bland annat tomtkartor för de fastigheter som ligger inom Eskilstuna stads område (ytterområden ingår ej). Genom tomtkartorna kan man se vilka gränser som stakats ut för tomten, samt ibland gällande servitut kring exempelvis rättigheter i förhållande till infartsvägar och liknande.

Äldre kartor kan visa gränsdragningar och indelningar och ge en allmän bild av hur olika platser sett ut vid en viss tidpunkt. Med hjälp av vissa stadskartor är det möjligt att lokalisera fastigheter, vars tidigare husnummer annars bara är ett nummer utan betydelse. Förutom de centrala stadsdelarna och övriga planlagda områden finns en del kartor från landsbygden omkring.

Tomtkarta till fastigheten Delfinen 1, år 1967. Foto: Stadsarkivet.

Karta över Balsta, början av 1700-talet. Foto: Stadsarkivet.

Tomtindelningar, avstyckningskartor och olika planritningar ingår i Stadsingenjörskontorets arkiv, vars äldre delar förvaras i Stadsarkivet. Dessutom har vi hand om tusentals andra tekniska ritningar. I arkivbeståndet som lämnats in från Tekniska verken finns bland annat olika konstruktionsritningar samt ritningar över vatten- och avloppsledningar.

En stor samling fotografier kommer från Modellverkstaden, en kommunal enhet som dokumenterade stadsmiljön i samband med förändringar och rivningsarbeten. Modellverkstadens bilder skildrar framförallt 1960-talets Eskilstuna. Delar av denna bildsamling finns redan sökbar i Sök i samlingar. Modellverkstadens originalbilder skannas fortlöpande och ett stort antal av dem görs tillgängliga digitalt varje år.

Foto från gamla Nyfors. Foto: Modellverkstaden.

Foto från Fristadstorget/ Kungsgatan. Foto: Modellverkstaden.

Stadsarkivet bevarar även enskilda arkiv från bland annat idrottsföreningar, fackföreningar, politiska partier, studieförbund och hembygdsföreningar.

Förutom de arkiv som nämnts ovan kan du hitta många enskilda arkiv från andra organisationer som räknas till våra folkrörelser. Dit hör exempelvis de lokala logerna inom nykterhetsrörelsen som växte kraftigt årtiondena kring sekelskiftet 1900. Om du är släktforskare och känner till någon släkting från den tiden som var engagerad fackligt, politiskt, eller som nykterist, är chanserna stora att hitta information kring detta. 

Dessutom har vi ett flertal arkiv från personer och släkter med anknytning till Eskilstuna och dess historia. Här märks arkiv efter Samuel Schröderstierna, Sven Rinman, släkterna Sergel och Hermelin. Bland de personrelaterade arkiven finns förutom de mer kända arkivbildarna intressanta mindre arkiv som också har mycket att berätta om enskilda kvinnors och mäns yrkesliv och verksamhet.

För att söka vidare i våra arkivförteckningar klicka här.länk till annan webbplats

Fasadritning till gårdsbyggnad i kvarteret Stämjärnet. Foto: Stadsarkivet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider

Öppet samma tider som Eskilstuna stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Bemanningstid
Måndagar 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna