MENY
Eskilstuna kommun

Skolgång

Det säkraste stället att hitta en anförvant bland de kommunala handlingarna är i skolarkiven.

Folkskola
Allmän folkskola infördes 1842. Till en början var folkskolorna en helt och hållet kyrklig angelägenhet som styrdes av skolråden. Så småningom övergick emellertid ansvaret till kommunerna. Övergången från kyrkan till kommunen skedde vid olika tillfällen i olika kommuner och var i vissa fall inte helt genomförd förrän 1952. Detta innebär att delar av skolarkiven, framförallt skolråden, förvaras hos Landsarkivet i Uppsala, och andra delar, till exempel betygen, förvaras här i Eskilstuna. Examenskataloger, dagböcker, inskrivningsböcker med mera finns med vissa undantag från mitten av 1800-talet och framåt hos stadsarkivet. Här kan alltså den som vill läsa sin mormors betyg, ta reda på vilka ämnen hon läste, vem som var hennes lärarinna, om hon fick något stipendium eller rent av kvarsittning och mycket, mycket mer.

Högre skolor
Alla tog som bekant vare sig realen eller studenten, men för den som har en släkting som gjorde det finns mycket att hämta. Förutom betygs- och examenskataloger samt inskrivningsböcker finns till exempel mängder av studentskrivningar bevarade. År 1909 skrev till exempel Gustav Andersson ett prov för realskoleexamen med titeln ”Hästen i människans tjänst”. Kanske finns även din släktings student- eller realskoleexamensskrivning hos stadsarkivet. Kuggade mormor i latin? Hur var det med pappas fysikkunskaper? Och varför skrev farmor en uppsats som hette ”Varför Strindberg sägs inleda en ny epok i den svenska litteraturen” fast hon aldrig läst en bok av Strindberg sedan dess? Svaret finns kanske i en studentskrivning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider

Öppet samma tider som Eskilstuna stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Bemanningstid
Måndagar 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna