MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstunas fristadsförfattare

Att vara fristad åt en författare innebär att kommunen välkomnar en författare som lever under hot om repressalier och behöver en fristad för att kunna uttrycka sig och skriva.

Artiklar i media
Att ge en fristad till en förföljd konstnär...

Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. I dag är rörelsen breddad och inkluderar musiker och bildkonstnärer.

Från och med februari 2016 är Eskilstuna stolt värd för en fristadsförfattare.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram genom att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina texter publicerade. Det är alltså ofta frågan om att förflytta en person från en farlig situation därför att konstnären genom sitt arbete riskerar förföljelse.

Men det är inte bara frågan om att erbjuda skydd för en individ; fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier.

Programmet Fristadsförfattare administreras av organisationen ICORN som är ett nätverk av de städer som beslutat sig för att ge en fristad åt förföljda författare och stöds av både Kulturrådet och Svenska PEN.

ICORN uttrycker det enligt följande: "Any writer who, in their country of permanent residence, is threatened or persecuted for expressing their opinions or ideas through professional or artistic works is invited to apply to ICORN's guest writer program."

Urvalet görs av ICORN efter ansökan från intresserade kandidater (ansökan kan även skickas in av närstående för dem som inte har möjlighet att ansöka själva).

Att vara en fristad för en författare innebär för personen en möjlighet till andrum och att kunna verka och skriva fritt utan hot om repressalier. Eskilstuna kommun har genom medlemskap i ICORN åtagit sig att tillhandahålla bostad och uppehälle genom ett stipendium, kontakt med myndigheter och undervisning i svenska med mera. Författaren ska få hjälp att ta del av det lokala och kulturella samhället och gemenskapen i den omfattning personen själv önskar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bibliotek
Öppettider

Öppettider för Eskilstunas och Torshällas bibliotek finns på bibliotek.eskilstuna.selänk till annan webbplats