MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns lässatsning

Illustratör: Cecilia Johansson

Lässatsningen ska bidra till en höjd utbildningsnivå och finansieras med en hållbar utveckling.

För vilka?
Alla barn i förskolan och elever i skolans F-6 ska få ta del av lässtimulerande insatser, för att ge flickor och pojkar goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen ska nå alla barn, både i kommunal och fristående verksamhet. Den omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor.

Eskilstuna kommuns Lässatsning ska även nå barn i åldrarna 0-12 år på deras fritid genom att möta barnen och deras viktiga vuxna på bland annat familjecentraler, föreningar, idrottsrörelsen.

Av vem?
Ett lästeam med sex erfarna bibliotekskonsulenter, ledda av en teamledare, som alla arbetar med Lässatsningen. De är anställda av Eskilstuna stadsbibliotek.

Hur?
Lässatsningen arbetar långsiktigt för att alla barn och elever ska få

  • Läslust och goda läsvanor
  • Tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat)
  • Inspiration
  • Fina läsmiljöer
  • Möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa
  • Välfungerande skolbibliotek

Viktiga vuxna
Är förskolärare, lärare, modersmålslärare, pedagoger, skolbibliotekarier, bibliotekarier, fritidspersonal, föräldrar, mor- och farföräldrar, idrottstränare, föreningar med flera.

Samarbete
Lässatsningen bygger på ett nära samarbete mellan bibliotekskonsulenter och bibliotekarier och de pedagoger som möter alla barn och elever dagligen. Lästeamet kan tillföra kompetens kring litteratur och visa metoder för hur det går att arbeta med litteraturen och inspirera till läsning. Lärare och pedagoger arbetar självständigt i klasser och grupper med metoder från Lässatsningen och med stöd från bibliotekskonsulenterna.

Det långsiktiga målet är att en elev ska se sig själv som en läsande person, med tilltro till sin egen förmåga.

Lästeamet
Lästeamet arbetar på olika sätt med läslust och för att ge inspiration till läsning. Bibliotekskonsulenterna i lästeamet möter elever, pedagoger och föräldrar. De arbetar med att pröva nya metoder och beprövade arbetssätt ute i klasser och i möten med olika grupper. Lästeamet arrangerar olika läsprojekt och inspirationsaktiviteter som till exempel berättar- och författarbesök i ett medvetet sammanhang.

Lästeamet arbetar med kompetensutveckling och inspiration för lärare, förskollärare, pedagoger och skolbibliotekansvariga.

Lästeamet kommer att arbeta med flera läsfrämjande metoder och aktivt arbeta med att förstärka utbudet av barnlitteratur och tillgodose elevernas behov av böcker på modersmålen i Eskilstuna kommun.

Lästeamet ska även utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken, skolbiblioteken och förskolorna och skolorna i Eskilstuna kommun.

Kontaktperson
Helena Nilsson, teamledare och bibliotekskonsulent, tel. 0737-65 17 11, e-post helena.nilsson3@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bibliotek
Öppettider

Öppettider för Eskilstunas och Torshällas bibliotek finns på bibliotek.eskilstuna.selänk till annan webbplats