MENY
Eskilstuna kommun

Lämna in arkiv

Handlingar från föreningar, kommunen, privatpersoner och företag kan ge en spännande inblick i hur livet var förr, samt ge ledtrådar till hur och varför det har blivit som det är idag. För att ge framtida besökare och forskare en så bra och sanningsenlig bild som möjligt av dagens Eskilstuna, vill vi gärna att arkiv med Eskilstunaanknytning levereras in till någon av de arkivinstitutioner som förvarar material från Eskilstuna.

Förutom att bidra med material för framtida forskning medför ett inlämnade av arkiv att handlingarna skyddas mot skada, fukt och brand, samt att risken för att handlingarna skingras eller kommer bort försvinner.

Lämna person- och släktarkiv

Beträffande arkiv från personer eller släkter så tar stadsarkivet emot arkiv som på ett eller annat sätt har någon slags anknytning till en plats, organisation eller företeelse inom nuvarande Eskilstuna kommuns gränser och som bedöms ha ett framtida forskningsvärde. Kontakta alltid stadsarkivet före leverans.

Lämna föreningsarkiv

Din förenings handlingar är nyckeln till din historia. Föreningars handlingar är också en viktig länk i samhällets historia. Därför bör du bevara din förenings historia. Som medlem i en förening har du även nytta av att allt historiskt material finns samlat på ett ställe och inte sprids åt alla möjliga håll. Det är också en fördel om det är lätt att hitta i och lätt att komma åt för var och en samt om det är skyddat på lång sikt mot brand, fukt och annan skada. Föreningsarkiv från Eskilstuna förvaras på stadsarkivet och det är vi som tillgängliggör materialet och svarar på frågor om det.

Vill ni leverera er förenings arkiv eller få hjälp med era arkivfrågor kontakta Arkiv Sörmalnd. Förutom att de tar emot leveranser ordnar de kurser i arkivvård och kan ger råd och stöd i arkivfrågor.

Lämna företagsarkiv

Vill du lämna in handlingar från företag, gårdar och ekonomiska föreningar får du vända dig till Arkiv Sörmland. De verkar för att arkivmaterial från länets näringsliv bevaras och görs tillgängligt för forskare och andra intresserade. I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar.

Mer information om hur leveranser går till finns på:
Arkiv Sörmlands hemsidalänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna stadsarkiv

- minne, demokrati, kultur

Öppettider

Måndag, tisdag, fredag 10.00-12.00.
Onsdag-torsdag 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna