MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns musikarkiv

Eskilstuna kommuns musikarkiv samlar sedan år 2000 in musikmaterial med Eskilstunaanknytning, främst inspelningar i olika format, men även annat som kan vara av intresse. Arkivets cirka 1 000 fonogram omfattar inspelningar från 1923 fram till 2016. Samlingen förvaras i Eskilstuna stadsarkiv.

Med Eskilstunaanknytning menas att musikern/musikgruppen ska ha levt och verkat i Eskilstuna under en tid av sin karriär. Främst har lokalt producerat material samlats in, men även utflyttade Eskilstunabors verk har varit av intresse.

Det arkiverade materialet är tänkt att ligga till grund för framtida utställningar och forskning kring kommunens musikliv. 

Fonogrammaterialet kan beställas fram och studeras i Eskilskällans forskarrum på Eskilstuna stadsbibliotek. Avspelningsapparatur för CD och DVD finns, däremot fordras specialöverenskommelse för avspelning av övriga medietyper.

Fonogram och noter är sökbara i musikarkivets katalog.

Dokumentationer

Jazzen och dansorkestrarna i Eskilstuna

Musikarkivets första större dokumentation presenterades i utställningen "Jazzen och dansorkestrarna i Eskilstuna - 1924-1969" på Eskilstuna stadsmuseum under sommaren 2005. En mindre del av utställningen visades under våren 2006  på biblioteken i Skogsängen, Årby och Torshälla samt på Balsta musikslott. 
- Läs en sammanfattande historik om jazzen i Eskilstuna

Bondkomiker i Eskilstuna

En tolvsidig folder om "Bondkomiker i Eskilstuna" utgavs 2007 i serien ABM Eskilstuna informerar. Materialet har presenterats för publik genom program på bibliotek och äldreboenden.
Läs hela artikeln

Från Rock-Nisse till Kent

Foldern ”Från Rock-Nisse till Kent – pop- och rockmusik i Eskilstuna 1958-1998” utkom 2009. Den ingår i serien ABM Eskilstuna informerar och är en av tolv artiklar om Eskilstunas historia som publicerades under Eskilstunas 350-årsjubileum 2009.
- Läs hela artikeln

Fiolbyggare Allan Carlsson

Möt fiolbyggaren som lade ner tusentals timmar på att göra vackra och välklingande instrument enligt konstens alla regler. Allan Carlsson började själv spela fiol redan som ung och fortsatte i mindre skala att musicera parallellt med fiolmakeriet. En av tolv artiklar om Eskilstunas historia som publicerades under Eskilstunas 350-årsjubileum 2009.
- Läs hela artikeln

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna kommuns musikarkiv