Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Arkiv Sörmland

Arkiv Sörmland - logo

Bildades den 4:e april 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland (bildat 1966) och Företagens arkiv i Sörmland (bildat 1996).

Vi arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom ett avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid närmsta kommunarkiv.

Arkiv Sörmland ingår i Forskningsrådet för enskilda arkiv. Rådet arbetar för att stärka kontakterna och samarbetet mellan högskola/universitet och de enskilda arkivinstitutionerna. Målsättningen är att väcka ett bredare intresse för forskning i enskilda arkiv. I rådet ingår även Arkiv Västmanland, ArkivCentrum Örebro län, Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Örebro universitet.

Arkiv Sörmland är institutionsmedlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Bergslagsarkiv samt Näringslivsarkivens förening.

Arkivet arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Arkiv Sörmland