MENY
Eskilstuna kommun
Ung

Ung Fritid Eskilstuna

Ung Fritid verkar för att skapa en meningsfull fritid och goda livsvillkor för Eskilstunas ungdomar, både flickor och pojkar, genom att erbjuda verksamhet som stimulerar till rörelse, bildning, skapande, upplevelser och möten. Demokrati, jämställdhet och integration ska genomsyra all vår verksamhet.

Till Ung Fritid hör Verkstan, Balsta musikslott, Palatzet och kommunens fritidsgårdar. Den huvudsakliga målgruppen är 12-20 år. Vi erbjuder fritidsaktiviteter som vi arrangerar själva eller i samarbete med ungdomar, föreningar och studieförbund. Ung Fritid samarbetar även med andra verksamheter för att öka tryggheten i Eskilstuna.

Fritidsgårdar
I Eskilstuna finns totalt 17 fritidsgårdar. Åtta drivs av Ung Fritid och nio är föreningsdrivna. Här ges ungdomar möjlighet att umgås och vara delaktiga i en trygg och kreativ miljö. Tillsammans med ungdomarna arrangeras en rad aktiviteter och under sommaren erbjuds gruppverksamhet. Det finns även möjlighet att få hjälp med skolarbete.

Verkstan
Verkstan är Ung Fritid och mötesplatsers nya verksamhet i MunktellArenan. En kreativ plats för skapande och rörelse där ungdomar kan förverkliga idéer och drömmar. Tillsammans!

Balsta musikslott
Balsta musikslott är en arena för musikutveckling. Här finns replokaler, en scen och massor av musik. I dag är cirka 100 band verksamma i 70 lokaler. Verksamheten drivs i samarbete med fyra studieförbund. På Busterscenen och i caféet arrangeras spelningar och andra evenemang. Balsta musikslott är också känt för den årliga Balstafestivalen.

Mötesplats Palatzet
Palatzet är en mötesplats och fritidsgård som ligger i Skiftinge centrum. I lokalerna ryms musikstudio, café, dansrum, biograf, datorsal, bibliotek och biljardrum. Palatzet har också programverksamhet med föreläsningar, kurser och samhällsinformation i samverkan med övriga mötesplatser och bibliotek.

Fritidsledare och ungdomsutvecklare
I de olika verksamheterna arbetar fritidsledare och ungdomsutvecklare. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa och stötta ungdomarna i fritidsfrågor. En viktig del i detta arbete är att lyssna på ungdomarna och deras idéer och önskemål. Ungdomsutvecklarna arbetar inom områden som demokrati, genus, integration, kultur, kommunikation, coachning/fritidsstöd, lov- och programverksamhet.

Mobila teamet
Ung Fritids mobila team cirkulerar torsdag 15.00-21.00 och fredag-lördag 17.00-23.00 under sommaren för att öka tryggheten och tipsa om aktiviteter. Det mobila teamet består av två personer från Ung Fritid. Teamet samverkar bland annat med socialtjänsten, Polisen och räddningstjänsten.

Ung Fritid Eskilstuna - Facebooklänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ung Fritid Eskilstuna
Lena Rehnholm
Avdelningschef