MENY
Eskilstuna kommun

Trafiksäkerhetsprojekt

Eskilstuna kommun arbetar för att samtliga trafikanter ska vara säkra och känna sig trygga när de färdas i Eskilstuna. Grundtanken bygger på nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Fokus ligger i första hand på cyklister och fotgängare och då framförallt på utsatta grupper såsom äldre och barn. Läs mer om arbetet med Trafiksäkerhet på den här länken.

De projekt vi genomför under 2019 för att förbättra säkerheten i trafiken är:

Gång och cykelpassager på Stenkvistavägen

Vi fortsätter arbetet med att förbättra säkerheten för gående och cyklister längs Stenkvistavägen.

Gång och cykelpassage Hälltorpsvägen

Vi förbättrar passagen, i anslutning till Torshällavägen.

Belysning vid järnvägsövergång

Vi belyser järnvägsövergången vid Holmenleden.

Övergång vid Slagstaskolan

Vi bygger om ett övergångsställe med nya refuger och taktila plattor för att öka trafiksäkerheten på platsen.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen