MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om samspelsytor

Är det inte farligt att blanda alla trafikanter?

Nej, utformningen signalerar till bilister att låga hastigheter och samspel med andra trafikanter är ett krav vilket får platserna att fungera mycket bra. Trafikanterna tar hänsyn till varandra vilket ökar säkerheten, även vid stora motortrafikflöden.

Ska alla trafikanter blandas på alla gator i staden?

För att få ett fungerande samspel krävs ombyggnad av gaturummet och ett tillräckligt stort flöde av oskyddade trafikanter. Det är inte lämpligt att bygga hela staden som samspelsytor, dessa används endast på enstaka platser.

Vilka är fördelarna med samspelsytor?

Det finns många fördelar med samspelsytor, de viktigaste är:

  • God trafiksäkerhet
  • En rättvisare fördelning mellan trafikslagen
  • Tillgänglighet för alla trafikanter
  • En attraktivare stadsmiljö med mer liv & rörelse

Samspelsytor ska inte försämra för trafikanterna utan tillföra nya kvalitéer och möjligheter till en plats.

Om man inte vill röra sig på samma ytor som bilar?

Alla människor kan eller vågar inte samspela med bilister på en öppen yta. Har man dålig syn eller svårt att gå kan det kan det vara obehagligt att blandas med bilister. Genom att skapa möjligheter att röra sig i utkanten av samspelsytan skapas trygga stråk som inte innebär någon omväg jämfört med hur gatan ser ut innan förändring.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna