MENY
Eskilstuna kommun

Fri sikt

Klarar du kravet på fri sikt? 

Klarar du kravet på fri sikt? Här finns information om de regler som gäller i Eskilstuna för fri sikt för gator, cykelvägar, i korsningar och vid tomtutfarter.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt plan och bygglagen så ska du som fastighetsägare sköta om utrymmet intill din tomt för att undvika trafikfara och underlätta för arbetsfordon. Men vad är fri sikt?

Fritt utrymme

Buskar, häckar och träd får inte växa ut över tomtgräns så att de inkräktar på gång-, cykel- eller vägbana. Tänk på var tomtgränsen är placerad när du planterar.Tomtgränsen ligger i normalfallet bakom elskåp och lyktstolpar. 

Fri sikt vid bilutfart

Vid bilutfart ska det finnas en minst 2,5 meter lång sikttriangel längs gångbanans inner- och utfartskant. Om bilutfarten leder direkt till gata, utan mellanliggande gång- eller cykelbana, gäller 5 meter fri sikt i triangeln utmed tomtgränsen. 

Fri sikt i korsning

Vid gatukorsningar och korsningar med cykelvägar ska det finnas en minst 10 meter lång sikttriangel mätt utmed körbanekant eller cykelbanekant. Kravet gäller för gator och vägar inom kvartersmark och deras anslutning till det kommunala vägnätet. Där både gång- och cykelbana saknas gäller 10 meter fri sikt längs tomtgräns. 

Fri sikt i korsning utan cykelbana.

Vid korsning utan cykelbana mäter man som tidigare. 10 meter sikttriangel. Enda skillnaden blir att sikttriangeln slutar mot vägen och inte mot cykelbanan.

Inom trianglarna får föremål som mur, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte överskrida 0,7 meter, mätt från gångbana eller körbana. Undantag kan göras för föremål som pelare, belysningsstolpar och mindre trädstammar. Det är viktigt att fastighetsägaren beskär växter och träd så att de inte växer ut över gång-, cykel- eller vägbana. 

Om du inte uppfyller kraven får du efter att det inkommit en felanmälan till oss ett brev i postlådan. I brevet står vad du ska göra. Om du inte utför arbetet kan Stadsbyggnadsnämnden utfärda vite enligt Plan- och bygglagens 11 kap 19 §.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla