MENY
Eskilstuna kommun

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet skapar vi tillsammans! 

Eskilstuna kommun arbetar för att samtliga trafikanter ska vara säkra och känna sig trygga när de färdas i Eskilstuna. Grundtanken bygger på nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Fokus ligger i första hand på cyklister och fotgängare och då framförallt på utsatta grupper såsom äldre och barn.

För att konsekvenserna av en olycka ska bli så lindriga som möjligt är det viktigt att hastigheterna hos motorfordonen är låga, därför anläggs hastighetsdämpande åtgärder. Ett exempel på detta är busshållplatser i timglasform som både sänker hastigheterna hos bilarna och skapar en säkrare miljö för bussresenärerna.

Att samspela och visa hänsyn för varandra är väldigt viktigt, så Eskilstuna kommuns uppmaning till er alla är:

Sänk hastigheten och ha ögonkontakt i trafiken! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna