MENY
Eskilstuna kommun

Gångfartsområde

Vi har infört gångfartsområde på några platser i Eskilstuna. Inom ett gångfartsområde är det meningen att alla trafikanter ska samsas. Syftet med ett gångfartsområde är att öka säkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter.  Det innebär att du som fordonsförare har väjningsskyldighet mot gående och får köra i högst gånghastighet.

gångfartsgata

Skylten Gångfartsområde är ett Anvisningsmärke
Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Enligt Trafikförordning (1998:1276) gäller följande

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
 2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Det är polisen som har ansvar att övervaka att lagen efterlevs.

Skylten gångfartsområde är ett anvisningsmärke. Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna