MENY
Eskilstuna kommun

Remiss Åtgärdsplan buller

Enligt förordning 2004:675 om omgivningsbuller är kommuner med invånarantal över 1000 000 skyldiga att genomföra en bullerkartläggning med efterföljande åtgärdsplan.

Kartläggningen för Eskisltuna kommun genomfördes 2017 och nu finns åtgärdsplanen på remiss.

Fram till den sista februari 2018 är det möjligt att lämna synpunkter på planen, infomation finns i nedanstående dokument.

Information till remissvar

Remissversion - Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Petter Skarin
Trafikplanerare