MENY
Eskilstuna kommun

Parkeringstillstånd

Det kan finns särskilda skäl att parkera fordon på platser där parkering inte är tillåten. Undantag från bestämmelser kan medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerhet, skada på väg eller orsaka annan olägenhet.

Ett parkeringstillstånd kan behövas för att parkera på vissa platser och parkeringar. Det kan gälla privatpersoner eller verksamheter där närheten till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande.  

Parkeringsdispens

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om dispens att parkera fordon på platser där parkering inte är tillåten. Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerhet, skada på väg eller orsaka annan olägenhet.

En ansökan om tillfällig parkeringsdispens sker genom kontakt med trafikavdelningen och kan sökas för högst två dagar. Vid behov av längre parkeringsdispens ska ansökan vara skriftlig.

Tillfällig parkeringsdispens

Vid kortvarig fordonsuppställning där fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och vid flyttning kan tillfällig parkeringsdispens ansökas. 

När vi handlägger en ansökan om tillfällig parkeringsdispens kan vi behöva kontakta flera parter innan vi kan fatta beslut. För att du ska vara säker på att få din ansökan prövad uppmanar vi dig att göra ansökan dagen innan dispenstillfället.

En tillfällig parkeringsdispens beviljas för högst två dagar.

För ansökan om tillfällig parkeringsdispens kontaktar du trafikavdelningen vardagar mellan klockan 8.00-12.00 och 13.00-15.00 på telefon 016-710 76 87.

Skriftlig parkeringsdispens

För längre och tidsbegränsad fordonsuppställning där fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande kan skriftlig parkeringsdispens ansökas.

Ansökan om parkeringsdispens ska vara skriftlig och av ansökan ska det tydligt framgå omfattning och anledning till fordonsuppställningen. Generellt gäller att närhet till fordonet är av direkt avgörande betydelse för arbetets utförande samt att det används i betydande omfattning. Parkeringsdispens beviljas endast i den omfattning som anses relevant utifrån arbetets utförande. Det kan innebära att dispensen ger möjlighet till lastning och lossning men inte uppställning av fordonet. Parkeringsdispens beviljas inte om det bedöms finnas lämpliga parkeringsalternativ.

Dispenser som avser skylift hänvisas till polisen.

För beviljad dispens utgår en avgift på 200 kronor.

Ansökningsblankett parkeringsdispens.

Ansökan om skriftlig parkeringsdispens skickas till:
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Vid frågor kontakta trafikavdelningen på telefon 016-710 76 80.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är främst avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Ansökningsblankett nyttoparkeringstillstånd. 

Serviceparkeringstillstånd i Munktellstaden

Serviceparkeringstillstånd är avsett för verksamheter som utför servicetjänster inom Munktellstaden och måste ha tillgång till fordonet för att kunna utföra uppdraget. Ett serviceparkeringstillstånd kostar 500 kronor (inklusive moms) och gäller per kalenderår. Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning. I ansökningshandlingen framgår villkor för att beviljas ett serviceparkeringstillstånd.

Ansökan om serviceparkeringstillstånd görs hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Ansökningsblankett serviceparkeringstillstånd i Munktellstaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla