MENY
Eskilstuna kommun

P-24 timmar

Allmänna gator och parkeringsplatser

24-timmarsregeln är en generell bestämmelse i trafikförordningen villket innebär att den gäller utan att någon skylt behöver finnas. 

På vardagar gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat anges. Regeln innebär att ett fordon får stå parkerad på samma plats under ett dygn (24-timmar), därefter måste fordonet flyttas.

Om inga tidsbegränsningar anges på en P-skylt är det 24-timmarsregeln som gäller. Denna regel gäller även där det är parkeringsavgifter och månadsbiljetter kan köpas.

Reglen gäller inte vardag före söndag och helgdag samt söndag och helgdag.

Bestämmelsen anges i trafikförordningens kapitel 3.
49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Tomtmarksparkeringar

På tomtmarksparkeringar (vid infarten anges på en entreprenörstavla vem som övervakar parkeringsplatsen) anges villkoren för 24-timmarsregeln i vägmärket (P-skylten). 24-timmarsregeln gäller under samma förutsättningar som anges i stycket ovan.

Bestämmelsen anges i vägmärkesförordningens kapitel 2, Vägmärke E19. 
Används märket av en markägare enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla