MENY
Eskilstuna kommun

Parkeringsregler

Parkeringsskylt

Bestämmelser om parkering finns i trafikförordningenlänk till annan webbplats och genom lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats

Här kan du hitta information om parkeringsregler och bestämmelser om parkering i Eskilstuna.

24-timmarsregeln

Allmänna gator och parkeringsplatser

24-timmarsregeln är en generell bestämmelse i trafikförordningen villket innebär att den gäller utan att någon skylt behöver finnas. 

På vardagar gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat anges. Regeln innebär att ett fordon får stå parkerad på samma plats under ett dygn (24-timmar), därefter måste fordonet flyttas.

Om inga tidsbegränsningar anges på en P-skylt är det 24-timmarsregeln som gäller. Denna regel gäller även där det är parkeringsavgifter och månadsbiljetter kan köpas.

Reglen gäller inte vardag före söndag och helgdag samt söndag och helgdag.

Bestämmelsen anges i trafikförordningens kapitel 3.
49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Tomtmarksparkeringar

På tomtmarksparkeringar (vid infarten anges på en entreprenörstavla vem som övervakar parkeringsplatsen) anges villkoren för 24-timmarsregeln i vägmärket (P-skylten). 24-timmarsregeln gäller under samma förutsättningar som anges i stycket ovan.

Bestämmelsen anges i vägmärkesförordningens kapitel 2, Vägmärke E19. 
Används märket av en markägare enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla.

Områdesskyltar

Område med förbud att parkera

Inom vissa områden i Eskilstuna kommun är det parkeringsförbud. Vid infarterna till dessa områden finns denna skylt som innebär att inom området är det förbud att parkera. Där parkering är tillåten skyltas det med vägmärken.

Område med parkering 5 minuter

Inom vissa områden i Eskilstuna kommun är det endast tillåtet att parkera högst 5 minuter. I följande områden gäller denna regel om inte annan reglering är skyltad med vägmärken:

Nyfors
Skyltar finns vid infarterna till norra delen av Nyfors. 

Grangärdet
Skyltar finns vid infarterna till Grangärdet.

Torshälla
Skyltar finns vid infarterna till Torshällas äldre stadsdel väster om Eskilstunaån.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla