MENY
Eskilstuna kommun

Fordonsflytt

Endast polisen, kommunen och Trafikverket har rätt att forsla bort fordon som utgör hinder eller trafikfara. Den praktiska hanteringen av flyttning av fordon har kommunen delegerat till trafikavdelningen. Trafikavdelningen kan hjälpa privata markägare med flytt av fordon enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129)länk till annan webbplats

Hur får jag bort ett fordon som parkerat på min mark?

Det är bara du som är markägare som kan ansöka om flytt av fordon. Trafikavdelningen kan hjälpa dig som är markägare att flytta alla typer av registerade fordon.

Gör så här

  1. Du måste alltid först själv kontakta den registerade ägaren till fordonet. Ägaruppgifter får du från Transportstyrelsens vägtrafikregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du når ägaren har denne 7 dagar på sig att själv flytta sitt fordon.
  2. Om ägaren inte flyttat sitt fordon efter 7 dagar eller om du inte fått tag i ägaren kan vi hjälpa dig. Använd formuläret nedan. Om ägaren inte kunnat nås kan fordonet inte flyttas förrän först en månad efter att du själv påbörjat försök att kontakta ägaren.
  3. Kostnader för fordonsflytt debiteras markägaren/beställaren med stöd av lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129 § 7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
    Eskilstuna kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägaren/beställaren. Eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren. Markägaren/beställaren ansvarar själv för att få betalning från fordonsägaren Prislista fordonsflytt

Ansökan om flytt av fordon


Fordonets registreringsnummer

Fordonets fabrikat/märke


Ange fordonets färg

Fordonet står på adress

Namn markägare

Beställarens organisationsnummer alternativt personnummer för fakturering

Namn på kontaktperson om annan än markägaren
Markägarens kontaktuppgifter
Markägarens kontaktuppgifter
Faktureringsadress om annan än markägaren (exempelvis om du/ditt företag förvaltar ytan, inte fordonsägaren)
Faktureringsadress om annan än markägaren (exempelvis om du/ditt företag förvaltar ytan, inte fordonsägaren)

Bifoga tydlig bild på kontrollavgift "P-bot" om sådan utfärdats

Ange datum för ventilkontroll, samt ventilpositionerna med klockslag 1-12.

Vänster framdäck

Höger framdäck

Vänster bakdäck

Höger bakdäck

Ange datum för ventilkontroll, samt ventilpositionerna med klockslag 1-12.

Vänster framdäck

Höger framdäck

Vänster bakdäck

Höger bakdäck


Övrig information som kan vara av intresse för ärendet.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Hantering av personuppgifter

För att kunna handlägga ditt ärende behöver vi på trafikavdelningen registrera vissa personuppgifter. Mer information om detta hittar du i dokumentet Hantering av personuppgifter i samband med fordonsflyttning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fordonsflytt
Frågor om flytt av fordon