MENY
Eskilstuna kommun

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter kommer att införas i ett databasregister hos stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun. Uppgifterna kommer att sparas hos nämnden och hanteras enligt den lagstiftning som gäller.

Kommunen är skyldig att, på din begäran, rätta, blockera eller utplåna uppgifter enligt 28 § personuppgiftslagen. Enligt 26 § samma lag har du rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om personuppgifter som rör dig får behandlas eller ej.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av stadsbyggnadsförvaltningen telefon 016-710 76 80.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst
Öppettider

8.00-12.30, 13.00-16.00

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna