MENY
Eskilstuna kommun

Felparkeringsavgifter (P-böter)

Felparkeringsavgiftens huvudsyfte är att motverka felaktig parkering. Ett fordon som parkeras framför ett övergångställe ger en trafikfarlig miljö för de som ska passera. Genom att fordon parkeras på platser avsedda för parkering leder det till en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Felparkerade fordon på parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ställa till med stora problem för den som behöver parkeringsplatsen. Därför har denna förseelse fått det högsta beloppet.

Den här avgiften behöver inte drabba dig om du är uppmärksam på var du parkerar fordonet och respekterar gällande parkeringsregler.

Vad kostar det att parkera fel?

Så här mycket kostar det att parkera fel i Eskilstuna kommun från 1 februari 2016:

500 kronor

Avgiften 500 kronor gäller förseelse som sker på platser där parkering är tillåten, dock inte beträffande fordon som utan giltigt tillstånd parkerar på handikapplats. Exempelvis om parkeringsavgift ej erlagts eller vid parkeringsuppställning längre än tillåten tid.

700 kronor

Avgiften 700 kronor gäller förseelse som sker på platser där det råder förbud att parkera. Exempelvis på huvudled, framför in- eller utfart eller i vändplats med parkeringsförbud.

800 kronor

Avgiften 800 kronor gäller förseelse som sker på platser där det råder förbud att stanna eller parkera. Exempelvis gatukorsning, övergångställe eller på lastplats.

1 000 kronor

Avgiften 1 000 kronor gäller förseelser som sker på parkeringsplats för rörelsehindrade utan giltigt tillstånd. 

Vad är skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift?

Här följer en kortfattad beskrivning om skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift. I trafikförordningen (TrF) finns lagstiftningarna som reglerar parkering och parkeringsövervakning.

Grund för parkeringsövervakning

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna har det ingen betydelse var man parkerar. Däremot om fordonet har parkerat fel och blivit rapporterad är det skillnad på var betalning sker och var man vänder sig för att bestrida.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning ufärdas om ett fordon har parkerat fel på gatumark även kallad allmän plats.

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten enligt kontaktuppgifter på parkeringsanmärkningen.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om parkeringsövervakning på gatumark i kommunen.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om ett fordon har parkerat fel på tomtmark även kallad kvartersmark.

På kontrollavgiften finns information om var man vänder sig vid bestridande. Bestridande av kontrollavgift som utfärdats av Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen sker hos Eskilstuna direkt.

Det är markägaren eller den som har avtal att bedriva parkering inom ett område som beslutar om parkeringsövervakning på tomtmark.

Hur vet man vem som övervakar en tomtmarksparkering?

Det skall vid infarten till en tomtmarksparkering finnas angivit på en tilläggstavla under vägmärket vem som bedriver parkering och dennes telefonnummer. 

Betalning och bestridande av parkeringsanmärkning

Betalning

En parkeringsanmärkning ska betalas inom åtta dagar från den dag den utfärdandes. 

Betalning görs till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Ärendenummer/OCR-nummer står på parkeringsanmärkningens framsida och måste anges vid betalning.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.

Rättelse och bestridande

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du ansöka om rättelse hos polismyndigheten.

Om du inte får rättelse kan ägaren av fordonet skriftligen bestrida parkeringsanmärkningen hos polismyndigheten. Ägaren ska ange de omständigheter och den bevisning bestridandet grundas på, samt anmärkningens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat. Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften betalas.

Parkeringsanmärkningen ska betalas även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om rättelsen eller bestridandet leder till att betalningsansvar undanröjs återbetals felparkeringsavgiften. 

Betalning och bestridande av kontrollavgift

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla