MENY
Eskilstuna kommun

Affischering på offentlig plats

För att vår stad ska vara vacker och trafiksäker finns bestämmelser som styr hur du får affischera på offentliga platser. Otillåtna affischer på byggnader, stolpar, plank, staket, träd och grönytor kan ge ett skräpigt intryck och vara trafikfarliga.

Vad säger de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
för Eskilstuna kommun?

8 § Affischering, banderoller, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Affischpelare där du kan sätta upp anslag utan tillstånd

I Eskilstuna finns affischpelare som anslagstavlor för föreningar och allmänheten. Det krävs inget tillstånd för att sätta upp anslag på affischpelarna. De rensas på måndagar ojämna veckor. I den digitala kartan är affischpelarnas placering markerad med lila nål. Här hittar du foton på affischpelarna från de platser där de är placerade. 

Laglig affischering där tillstånd behövs

Om du behöver affischera på annan plats än affischpelarna måste du söka tillstånd hos polisen. I den digitala kartan visas de platser där det är tillåtet att affischera vid tillfälliga arrangemang med blå nål.

Checklista

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Lena Hollås
Handläggare, Stadsbyggnadsförvaltningen