MENY
Eskilstuna kommun

Vem har ansvar för snön?

snöröjning

Foto: Lisbet Skärstam

På vintern ställer sig många frågan om hur vi ska hantera snön och vem som har ansvar för vad.

Miljökontoret

Miljökontoret är den myndighet som har tillsynsansvaret för upplag av snö och att fastighetsägare tar sitt ansvar för snöröjning.

Snömassor

Snö från vägar, parkeringsplatser och liknande är ofta förorenad och måste hanteras utifrån det. Den snön kan innehålla oljerester (PAH-er), däckavslit, metaller från dubbar och avgaser det som gör snödrivan svart när den håller på att smälta ned.

Det är viktigt att snöupplaget inte förorenar närliggande sjöar, vattendrag eller dricksvattenbrunnar. Det är därför bäst att lägga upp snön  på genomsläpplig mark. Marken kan då hjälpa till att ta om hand resterna i snön vid smältningen. Snön bör inte heller läggas på mark som är förorenad eftersom det kan innebära att föroreningen sprids med hjälp av smältvattnet.

Snön ska inte dumpas i vatten! Efter att snön har smält bort är det bra att städa av platsen där den lagts upp för att undvika att det ser skräpigt ut och riskera att mer skräp dumpas på platsen.

Vad säger lagen?

Lagstiftningen säger att upplag av snö inte är anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken eftersom uppläggning inte räknas som mellanlagring. Det är den lokala myndigheten (miljökontoret) som ska utöva normal tillsynsverksamhet över snöupplag. Det är dock förbjudet att dumpa snö i vattnet exempelvis Eskilstunaån, vill man göra det krävs dispens från Länsstyrelsen.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna