Telefonoperatören Tele2/Comviq har problem med sin telefoni

Det innebär att du som har ett abonnemang hos operatören kan ha svårt att komma fram till oss. Har du problem går det alltid att ringa från en telefon med ett annat abonnemang eller skicka mejl till Eskilstuna direkt på info@eskilstuna.se.

MENY
Eskilstuna kommun

Vanliga frågor om snöröjning

Här hittar du svar på frågor som många som ringer till oss undrar över.

Vad är Lilla snösvängen?

Lilla snösvängen

Vid 3-5 cm snö genomför vi ”lilla snösvängen” som innebär att kommunens egen personal och entreprenörer (cirka 50 personer) plogar genomfartsgator, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt utanför äldreboenden. Vi räknar med att det tar 10-12 timmar innan vi är klara.


Vad är Stora snösvängen?

Stora snösvängen

Vid mer än 5 cm snö så genomför vi ”stora snösvängen” som innebär att kommunens egen personal och entreprenörer (cirka 100 personer) utöver de tidigare prioriterade insatserna också snöröjer alla bostadsgator. Vi räknar med att hela stora snösvängen tar 10-12 timmar.

Vad gäller för gång- och cykelbanor?

Kommunen ansvarar för sandning av alla cykelbanor om det inte sitter en skylt att den inte snöröjs.

För gångbanor gäller

A-gator är det fastighetsägaren som ansvarar för sandning. Det går att köpa den tjänsten=samma som snöröjning av kommunen eller en entreprenör.

B-gator är fastighetsägarens ansvar till dess att kommunen använder trottoaren för snöupplägg.

Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på trottoarer?

På rena gångbanor och trottoarer är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.

Sen är det skillnad om det är en A eller B-gata. B-gator är det ofta i bostadsområdet utanför centrum och då är det fastighetsägarens ansvar, men fastighetsägaren behöver inte snöröja längs en B-gata då kommunen ofta använder trottoaren för snöupplägg. Det är frivilligt. Men fastighetsägaren är däremot ansvarig för halkbekämpning om det är halt. Men så fort trottoaren tagits i bruk för snöupplägg behöver fastighetsägaren inte halkbekämpa.

Längs en A-gata är det också fastighetsägarens ansvar men skillnaden är att då måste den snöröjas. Det går att köpa tjänsten av kommunen eller en privat aktör.

I centrum där många fastigheter som är bostadsrätter. Många bostadrättföreningar köper ofta tjänsten av någon aktör. Här hittar du mer information om fastighetsägarens ansvar.

https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/renhallning-och-snorojning/snorojning/du-som-fastighetsagare.htmllänk till annan webbplats

Varför har ni inte sandat?

Kommunen ansvarar för sandning av alla gator/vägar där vi är väghållare. Ibland kan det vara så att vi inte sandar för att vår vädertjänst säger att mer snö skall komma. Det kan ha varit så att vi sandat men efter det har det töat så har gruset har smält ner och sen har det fryst på igen. Väldigt vanligt när temperaturen varierar mellan minus och plusgrader.

Var kan jag som privatperson hämta sand/grus till min trottoar?

För privatpersoner finns grus att hämta på särskilda platser. Tomt vid Fröslunda mitt emot Fazer och Djurgården på grusytan vid gamla Djurgårdmuséet. I Torshälla finns det grus på Torsharg och gamla Shellplanen, vid trafikljuskorsningen. I Hällby utefter Gustavsborgsvägen, förbi infarten till växthuset, snett i mot infarten mot Bellisvägen.

Varför används sådant grus som ger punktering på cyklar?

Grus är miljövänligare än sand. Gruset vi använder till gång- och cykelvägar är ett krossat bergmaterial i fraktionen 4/8 mm. Sand används inte som ett led i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig som cyklar året runt, att använda kraftigare däck eller dubbdäck under vinterperioden.

Vad innebär att en gata är en servicegata?

En servicegata är en gata där det under del av dag eller under en dag råder förbud att parkera, för att göra det möjligt för oss att sköta drift och underhåll. Vi behöver komma fram med våra maskiner för att sopa, snöröja men också ge oss möjlighet att rensa en brunn eller sanda.

Varför har ni inte plogat min gata/gata som används ofta och av många människor, när ni plogat när liggande gator?

Snöröjningen är uppdelad i olika distrikt där olika entreprenörer själva bestämmer sin plogrutt, de har cirka 12 timmar på sig för det område de ansvarar för.

Varför åker plogbilen ibland med skopan uppfälld när det är så mycket som ska plogas?

Det är olika entreprenör som plogar på olika områden, ibland kan det vara så att de förflyttar sig i mellan sina områden. De plogar inte varandras områden. Det har de inte betalt för. Det kan också vara så att den plogbil du ser ska ploga skolgårdar eller någon privat yta som inte kommunen ansvarar för.

Varför sker oftast snöröjning på natten?

Entreprenören kör igång efter att de blivit utringda och sedan har de cirka 12 timmar på sig. Om man följer väderprognoser så drar det snöandet ofta igång på kvällen. Ur framkomlighet och trafiksäkerhetsperspektiv är det enklare att snörröja kväll och nattetid då det inte är så mycket trafik eller människor i vägen. Men huvudleder, bussfickor och prioriterade cykelvägar snöröjer vi själva och där snöröjer vi båda dag, kväll och nattetid.

Varför plogas det upp snövallar på min infart så jag inte kommer ut med bilen?

Det blir ofta en vall då det kommit stora mängder snö. Vi försöker undvika att ploga så att det blir snövallar vid infarter m.m. men en viss vall får man acceptera.

Den som plogade förstörde min postlåda, hur anmäler jag?

Om en plogskada sker. t.ex. sönder plogat staket, postlåda m.m. Så ska en felanmälan göras och skickas in. Du felanmäler via vår app eller e-tjänst. Märk felanmälan med ”Plogskada”. Beskriv vad som hänt och bifoga gärna en bild. Vi behöver fakta om skadetillfälle, datum och klockslag (om sådan finns) adress och kontaktinformation. Vi åker sedan ut och tittar på skadan och bedömer lämplig åtgärd.

Varför är det kvar snö på Fristadstorget trots att det finns värmeslingor?

Värmeslingorna har viss fördröjning när det kommer mycket snö. Därför kan det ta lite tid innan effekten är optimal. Vi vill anpassa systemet så att det inte går åt energi i onödan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna