MENY
Eskilstuna kommun

Vanliga frågor om snöröjning

Här hittar du svar på frågor som många som ringer till oss undrar över.

Vad är Lilla snösvängen?

Lilla snösvängen  innebär att kommunens egen personal och entreprenörer plogar genomfartsgator, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt utanför äldreboenden. Vi räknar med att det tar 10-12 timmar innan vi är klara.


Vad är Stora snösvängen?

Stora snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer utöver de tidigare prioriterade insatserna också snöröjer alla bostadsgator. Vi räknar med att hela stora snösvängen tar 10-12 timmar.

Vad gäller för gång- och cykelbanor?

Kommunen ansvarar för sandning av alla cykelbanor om det inte sitter en skylt att den inte snöröjs.

För gångbanor gäller

A-gator är det fastighetsägaren som ansvarar för plogning och halkbekämpning.

B-gator är fastighetsägarens ansvar till dess att kommunen använder trottoaren för snöupplägg.

Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på trottoarer?

På rena gångbanor och trottoarer är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.

Sen är det skillnad om det är en A eller B-gata. B-gator är det ofta i bostadsområdet utanför centrum och då är det fastighetsägarens ansvar, men fastighetsägaren behöver inte snöröja längs en B-gata då kommunen ofta använder trottoaren för snöupplägg. Det är frivilligt. Men fastighetsägaren är däremot ansvarig för halkbekämpning om det är halt. Men så fort trottoaren tagits i bruk för snöupplägg behöver fastighetsägaren inte halkbekämpa.

Längs en A-gata är det också fastighetsägarens ansvar men skillnaden är att då måste den snöröjas.

I centrum där många fastigheter som är bostadsrätter. Många bostadrättföreningar köper ofta tjänsten av någon aktör. Här hittar du mer information om fastighetsägarens ansvar.

https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/renhallning-och-snorojning/snorojning/du-som-fastighetsagare.htmllänk till annan webbplats

Varför har ni inte sandat?

Kommunen ansvarar för sandning av alla gator/vägar där vi är väghållare. Ibland kan det vara så att vi inte sandar för att vår vädertjänst säger att mer snö skall komma. Det kan ha varit så att vi sandat men efter det har det töat så har gruset har smält ner och sen har det fryst på igen. Väldigt vanligt när temperaturen varierar mellan minus och plusgrader.

Var kan jag som privatperson hämta sand/grus till min trottoar?

För privatpersoner finns grus att hämta på särskilda platser. Tomt vid Fröslunda mitt emot Fazer och Djurgården på grusytan vid gamla Djurgårdmuséet. I Torshälla finns det grus på Torsharg och gamla Shellplanen, vid trafikljuskorsningen. I Hällby utefter Gustavsborgsvägen, förbi infarten till växthuset, snett i mot infarten mot Bellisvägen. I år har vi utökat med ett ställe, du kan också hämta i Skogstorp längs Rosenforsvägen mitt emot pumpstationen. Det finns också grus att hämta på Flugmötesvägen vid återvinningsstationen mellan Borsökna och Mesta.

Varför används sådant grus som ger punktering på cyklar?

Grus är miljövänligare än sand. Gruset vi använder till gång- och cykelvägar är ett krossat bergmaterial i fraktionen 4/8 mm. Sand används inte som ett led i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig som cyklar året runt, att använda kraftigare däck eller dubbdäck under vinterperioden.

Jag har fått punktering, vad gäller?

Kommunen ersätter inte kostnader för punktering, varken på bil eller cykel.

Varför sopsaltar ni inte?

Den här vintern kommer vi inte att sopsalta. För att kunna sopsalta i framtiden behöver vi få ekonomist tillskott. Det avgörs genom politiska beslut. Du kan läsa mer om sopsaltning här.

Vad innebär att en gata är en servicegata?

En servicegata är en gata där det under del av dag eller under en dag råder förbud att parkera, för att göra det möjligt för oss att sköta drift och underhåll. Vi behöver komma fram med våra maskiner för att sopa, snöröja men också ge oss möjlighet att rensa en brunn eller sanda.

Varför har ni inte plogat min gata som används ofta och av många människor, när ni plogat närliggande gator?

Snöröjningen är uppdelad i olika distrikt där olika entreprenörer själva bestämmer sin plogrutt, de har cirka 12 timmar efter att de börjat på sig för det område de ansvarar för.

Varför åker plogbilen ibland med skopan uppfälld när det är så mycket som ska plogas?

Det är olika entreprenör som plogar på olika områden, ibland kan det vara så att de förflyttar sig i mellan sina områden. De plogar inte varandras områden. Det har de inte betalt för. Det kan också vara så att den plogbil du ser ska ploga skolgårdar eller någon privat yta som inte kommunen ansvarar för.

Varför sker oftast snöröjning på natten?

Entreprenören kör igång efter att de blivit utringda och sedan har de cirka 12 timmar på sig. Om man följer väderprognoser så drar det snöandet ofta igång på kvällen. Ur framkomlighet och trafiksäkerhetsperspektiv är det enklare att snörröja kväll och nattetid då det inte är så mycket trafik eller människor i vägen. Men huvudleder, bussfickor och prioriterade cykelvägar snöröjer vi själva och där snöröjer vi båda dag, kväll och nattetid.

Varför plogas det upp snövallar på min infart så jag inte kommer ut med bilen?

Det blir ofta en vall då det kommit stora mängder snö. Vi försöker undvika att ploga så att det blir snövallar vid infarter m.m. men en viss vall får man acceptera.

Den som plogade förstörde min postlåda, hur anmäler jag?

Om en plogskada sker. t.ex. sönder plogat staket, postlåda m.m. Så ska en felanmälan göras och skickas in. Du felanmäler via vår app eller e-tjänst. Märk felanmälan med ”Plogskada”. Beskriv vad som hänt och bifoga gärna en bild. Vi behöver fakta om skadetillfälle, datum och klockslag (om sådan finns) adress och kontaktinformation. Vi åker sedan ut och tittar på skadan och bedömer lämplig åtgärd.

Varför är det kvar snö på Fristadstorget trots att det finns värmeslingor?

Värmeslingorna har viss fördröjning när det kommer mycket snö. Därför kan det ta lite tid innan effekten är optimal. Vi vill anpassa systemet så att det inte går åt energi i onödan.

Snön är inte bortplogad från min gata, hur felanmäler jag?

Under pågående snöröjninginsatser tar vi inte i mot din anmälan. Däremot kan du felanmäla efter avslutad snöröjningsinsats. Om du felanmäler via vår e-tjänst eller app är det viktigt att du tydligt anger var felet är via kartan så att vi kan samordna våra insatser.

Jag har felanmält , varför hör ni inte av er?

Finns korrekta kontaktuppgifter återkopplar vi, dock kan det dröja då vi prioriterar att åtgärda felet. Om vi bedömer att det inte är ett fel, återkopplar vi inte.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna