MENY
Eskilstuna kommun

Sopsaltning

Maskin som används vid sopsaltning.

Förra vintern (2019) testade vi att sopsalta en sträcka på 1,6 mil för att se hur sopsaltning fungerar. Sträckan omfattade Kungsgatans ena sida, från Rinmansparken till Brunnsta, från Brunnsta till Torshälla och från Torshälla till Eskilstuna via Gasverksbron. Efter testkörningen har vi utvärderat resultatet utifrån kostnad, effekt och miljöpåverkan. Det här kom vi fram till.

Kostnad

Metoden är väldigt dyr och resurskrävande. Vi behöver upphandla en entreprenör för att kunna sopsalta. Vi har ingen möjlighet att sköta sopsaltning i egen regi då metoden innebär mer personal än vi har anställda.

Miljöpåverkan

Sopsaltning kan ha en liten påverkan på miljön i anslutning till den sträcka som sopsaltas.

Effekt

Resultatet blir väldigt bra vid rätt förutsättningar. För att få bästa resultat av sopsaltning behöver cykelvägarna ses över och rustas upp, där det finns brister.

Vad är sopsaltning?

Cykelbanan sopas först för att sedan saltas med en speciell saltlösning. Saltlösningen ska förhindra att cykelbanan fryser och bildar is. Metoden gör att cykelbanan inte behöver grusas.

Fördelar

Enligt statistik minskar antalet singelolyckor med cykel och punktering på enkla cykeldäck som ej är anpassade för vintercykling. Utvärderingar har också visat att att andelen vintercyklister ökar då gång- och cykelvägar sopsaltas.

Nackdelar

Det är dyrare att sopsalta än att grusa. Sopsaltningen är 3-4 gånger så resurskrävande. Dels behöver vi andra maskiner, men också specialiserad personal. Metoden förutsätter också att cykelbanan är i så gott som toppskick, nästan lika med nyasfalterad för att metoden ska fungera optimalt. På en gropig cykelbana kan den istället ha sämre effekt än grus. Vid temperatur under cirka -7 grader fungerar inte sopsaltning tillfredsställande, då isen inte smälter som metoden kräver.

Miljöpåverkan

När vi använder sopsaltning på cykelvägar så behöver vi sopa och ploga oftare och noggrannare. Det gör att det går att minimera mängden saltlake som används. Saltlake är 23% salt och resten vatten. Det går alltså inte åt så mycket salt. De negativa effekterna med metoden drabbar främst vägkanterna och marken i vägens närhet. 

Frågor och svar om sopsaltningstestet

Kommer ni att fortsätta sopsalta?

Den här vintern kommer vi inte att sopsalta. För att kunna sopsalta i framtiden behöver vi få ekonomist tillskott. Det avgörs genom politiska beslut.

Var utfördes testet?

Testet utfördes på en del av våra prioriterade cykelvägar. Det var en sträcka på 1,6 mil som utsågs till testobjekt.

Om det kommer mycket snö, hur sopsaltar man då?

Vid kraftiga snöfall måste det först plogas innan det går att sopsalta. Därefter används en mild saltlösning som förhindrar halka.

Vid vilka temperaturer fungerar metoden?

Metoden används när temperaturen ligger mellan 0 och -7 grader och det finns risk för halka.

När fungerar inte sopsaltning ?

Vid temperaturer under -8 grader så bildas det is på vägbanan. Då får man återgå till normal vinterväghållning med plogning och sandning. När det kommer mycket snö eller att snön är för blöt fungerar inte sopsaltning heller effektivt.

Vilka svårigheter finns mer med sopsaltning?

Borstarna är inte tillräckligt effektiva. När det kommer mycket snö kan det lätt bildas en isbark som är i princip omöjlig att ta bort. Om det blir vatten kvar på asfalten krävs det betydligt mer salt för att förhindra isbildning, vilket inte är miljövänligt. Det är också svårt att få till en bra ett bra underlag där cykelbanan är skadad och ojämn, eller där beläggningen består av betongplattor, smågatsten etc.

Var det fler som valde att cykla på teststräckorna efter att ni börjat sopsalta?

Våra mätningar visade att antalet cyklister ökade allteftersom på sträckorna.

Vilka fördelar ser ni med sopsaltning?

Sopsaltning som halkbekämpningsmetod fungerar bra om temperaturen ligger mellan 0 och -8 grader. Då får man en yta som är torr och ren från is och snö. Antalet halkolyckor minskar på grund av att cykelbanan inte är hal. Andelen vintercyklister ökar på de sträckor där vi sopsaltar, vilket bidrar till ett mer hållbart resande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna