MENY
Eskilstuna kommun

Du som fastighetsägare

Gatorna i Eskilstuna är indelade i A- och B-gator. Kartan visar Eskilstunas A-gator. Du som är fastighetsägare har en rad olika skyldigheter i samband med att det snöar och blir halt. För att hålla isär var och hur dessa åtaganden gäller, är kommunens gatunät uppdelat i så kallade A-och B-gator. Om du förstorar kartan kan du se vilka gator som är A-gator. Om du bor längs en cykelväg ansvarar kommunen för att sköta den.

A-gator

Bor du längs en A-gata ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan utanför din tomt. Till halkbekämpning bör du använda sand eller stenflis. Det finns flera platser där privatpersoner kan hämta grus för eget bruk.

  • Fröslunda - mittemot Fazers, upp mot järnvägen
  • Djurgården - grusytan upp mot Pilkrog.
  • Torshälla - vid Torsharg.
  • Hällbybrunn - Gustavsborgsvägen på markytan mittemot infart till Bellisvägen.
  • Rosenforsvägen i Skogstorp, mitt emot pumpstationen
  • Flugmötesvägen vid återvinningsstationen mellan Borsökna och Mesta

Snö från den egna fastigheten får inte läggas utanför fastighetens gräns. Du ska också ta bort vallar som hindrar framkomligheten på gångbanan. Tänk på att hålla tak och balkonger fria från is och snö som annars kan falla ner och orsaka skador. Som fastighetsägare ansvarar du också för att ta bort grus efter vintern och hålla gångbanan fri från löv.

För allas säkerhet ska häcken klippas och farliga grenar som hänger ut från din tomt ska sågas ned. Du hittar mer information om vilka regler som gäller här. eskilstuna.se/frisikt

B-gator

Bor du längs en B-gata gäller samma ansvar för snöröjning och halkbekämpning som för A-gator, fram tills att kommunen använder gångbanan för att lägga upp snö. Då behöver du inte snöröja, halkbekämpa eller ta bort vallarna utanför din tomt. Men så fort vallarna försvunnit har du åter samma ansvar som för A-gator. Reglerna för fri sikt https://www.eskilstuna.se/frisiktlänk till annan webbplats gäller längs alla B-gator.

Ansvar för fastighetsägare regleras av Lag (1998:814).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna