MENY
Eskilstuna kommun

Snöröjning

Alva Myrdals gata 2013. Foto: stadsbyggnadsförvaltningen.

Aktuellt 2017-02-24

Natten till idag har vi jobbat vidare med halkbekämpning och lagat potthål. Under dagen fortsätter vi att sanda där så behövs. Vid ändrade väderförhållanden under helgen står jouren redo.

Nu finns sand att hämta för allmänheten

Det finns fyra sandhögar utplacerade där du som privatperson kan hämta sand/grus.  En finns vid infarten till Djurgården och en vid Luffarbacken mitt i mot Skogaholm (Skogstorpsvägen)) i Eskilstuna. I Torshälla finns det en vid gamla Shellplanen/återvinningsstationen och en vid Torshargs parkering.

Så här prioriterar vi snöröjningsinsatser

Vid 3-5 cm snö genomför vi ”lilla snösvängen” som innebär att kommunens egen personal och entreprenörer (cirka 50 personer) plogar genomfartsgator, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt utanför äldreboenden. Vi räknar med att det tar 10-12 timmar innan vi är klara.

Vid mer än 5 cm snö så genomför vi ”stora snösvängen” som innebär att kommunens egen personal och entreprenörer (cirka 100 personer) utöver de tidigare prioriterade insatserna också snöröjer alla bostadsgator. Vi räknar med att hela stora snösvängen tar 10-12 timmar.

Gårdsinfarter öppnas inte vi plogning, öppnas i efterhand i mån av tid.

Snöhögar målet är att få bort snöhögar inom två dagar. Om det faller mycket snö på kort tid har snöröjarna inte möjlighet att få bort snöhögarna inom två dagar, utan det kan ta några dagar extra.

Vilka områden plogar vi först?

I första hand prioriterar vi huvudstråk och bussfickor. Alla vägar som ska snöröjas är uppdelade i distrikt och det är entreprenören som ansvarar för var snöröjningen startar. Det kan ta upp till 10-12 timmar att snöröja ett distrikt beroende på hur blöt snön är.

Från 17 oktober till 30 april råder vinterberedskap hos kommunens gatuavdelning. Det betyder att snöröjarna - egen personal och entreprenörer, är redo att ge sig ut med snöplogar och sandbilar. Vinterberedskapen innebär också, förutom fyllda sand och saltförråd, att det finns någon som har jour dygnet runt helg som vardag. Denne bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs. 

Tänk på att kommunen inte är väghållare på alla större vägar utan att Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för snöröjning på de statliga vägarna. Se karta för väghållare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prioriterade cykelstråk

Vissa utvalda cykelstråk plogas redan innan det kommit 3-5 cm snö.  Delar av gång- och cykelbanan använder vi som snöupplägg så gående och cyklister kan inte räkna med separata delar utan får samsas på den prioriterade ytan. Du kan se vilka stråk det gäller på kartan. Stråken är valda med tanke på att en del väljer att ta cykeln till jobbet även på vintern. Vårt mål är att ännu fler ska välja att cykla under vinterhalvåret. Karta för prioriterade cykelstråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grus miljövänligare än sand

När vi halkbekämpar prioriterar vi på liknande sätt som när vi snöröjer. Gruset vi använder till gång- och cykelvägar är ett krossat naturmaterial i fraktionen 4/8 mm. Sand används inte som ett led i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig som cyklar året runt, att använda kraftigare däck eller dubbdäck under vinterperioden.

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jim Eriksson
Gatuingenjör, Torshälla