MENY
Eskilstuna kommun

Snöröjning

Alva Myrdals gata 2013. Foto: stadsbyggnadsförvaltningen.

Aktuella vinteråtgärder

Nu pågår vårens sandupptagning. Gatuavdelningen och deras entreprenörer sandsopar för fullt. Staden är stor och det kan ta tid innan vi kommer till just Dig men ha tålamod, vi kommer!

Grus för privatpersoner

Nu finns grus att hämta för halkbekämpning för dig som privatperson på följande platser:  

  • Fröslunda - mittemot Fazers, upp mot järnvägen
  • Djurgården - grusytan upp mot Pilkrog.
  • Torshälla - vid Torsharg.    
  • Hällbybrunn - Gustavsborgsvägen på markytan mittemot infart till Bellisvägen.
  • Rosenforsvägen i Skogstorp, mitt emot pumpstationen
  • Mesta - Gillbergavägen 140 där det gamla cementgjuteriet låg. .

Så här prioriterar vi snöröjningsinsatser

Lilla snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer plogar genomfartsgator, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt utanför äldreboenden. Hur lång tid det tar beror på hur mycket snö som fallit, hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svår plogat det är osv. Men ta det lugnt, vi kommer!

Stora snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer utöver de tidigare prioriterade insatserna också snöröjer alla bostadsgator. Hur lång tid det tar beror på hur mycket snö som fallit, hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svår plogat det är osv. Men ta det lugnt, vi kommer!

Infarter  plogas inte, det får fastighetsägaren själv ansvara för. Däremot försöker den som plogar att vallen ska bli så liten som möjligt.

Snöhögar som skymmer sikten och utgör en trafikfara  är prioriterade. Det innebär att snöhögarna tas bort av kommunen.

Vilka vägar plogas först?

I första hand prioriterar vi huvudstråk och bussfickor. Alla vägar som ska snöröjas är uppdelade i olika distrikt. Det är entreprenören som ansvarar för var snöröjningen startar. Hur lång tid det tar beror på hur stort distriktet är, hur mycket snö som fallit. Hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svår plogat det är osv. Men ta det lugnt, vi kommer!

Från 17 oktober till 30 april råder vinterberedskap hos kommunens gatuavdelning. Det innebär att det finns personal i beredskap dygnet runt, som bedömer vilka åtgärder som ska göras. Det ansvarar också för att kalla in den personal som ska utföra till exempel , stora och lilla snösvängen, eller om gatorna behöver halbekämpas. De planerar utifrån den väderlek som råder. Men huvudleder, bussfickor och prioriterade cykelvägar snöröjer vi själva och där snöröjer vi båda dag, kväll och nattetid.

Tänk på att kommunen inte är väghållare på alla större vägar utan att Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för snöröjning på de statliga vägarna. Se karta för väghållare.länk till annan webbplats

Vissa cykelstråk är prioriterade

Vissa utvalda cykelstråk plogas regelbundet. Tänk på att delar av gång- och cykelbanan används som snöupplägg. Så du som går eller cyklar kan inte räkna med separat gång- och cykelväg, utan ni får samsas på den plogade ytan. Du kan se vilka stråk det gäller på kartan. Stråken är valda med tanke på att en del väljer att ta cykeln till jobbet även på vintern. Vårt mål är att ännu fler ska välja att cykla under vinterhalvåret. Karta för prioriterade cykelstråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grus miljövänligare än sand

När vi halkbekämpar prioriterar vi på liknande sätt som när vi snöröjer. Gruset vi använder till gång- och cykelvägar är ett krossat naturmaterial i fraktionen 4/8 mm. Sand används inte som ett led i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig som cyklar året runt, att använda kraftigare däck eller dubbdäck under vinterperioden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna