MENY
Eskilstuna kommun

Nu finns mer stöd att söka för bredbandsutbyggnad

Exempelbild

Nu finns det mer pengar för att söka stöd för utbyggnad av bredband. Det är kommunstyrelsen som fattat beslut om det extra och tidsbundna stödet. Välkommen att söka!

Sedan tidigare finns det ett statligt bredbandsstöd som fördelats av länsstyrelsen. Eftersom det varit ett hårt söktryck har det stödet inte räckt till. Dessutom har kraven utestängt många från att söka stödet.

Nu har kommunstyrelsen beslutat anslå ett stöd om sammanlagt två miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun. Stödets ansökningstid är 1 januari och 12 februari 2017.

Det nya stödet omges även det av krav, men mindre sammanslutningar än vad som gällde för det statliga stödet får nu möjlighet att söka det kommunala stödet.

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta Strategisk plan för bredband i Eskilstuna kommun. I planen finns ett delmål som går ut på att bredbandsinfrastrukturen ska öka. 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020, vilket även är den nationella målsättningen. I dag ligger tillgångsnivån på 70 procent.

Det är bland annat i sken av det beslutet som det nya stödet tagits fram.

Här kan du läsa mer om stödet och hur du ska göra för att söka det

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna