Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Ett steg närmare ny tågdepå i Eskilstuna

Nu är Eskilstunas tågdepå snart färdig att användas.

Eskilstuna kommun har tillsammans med PEAB Anläggning AB projekterat och byggt tågdepån i en partneringentreprenad. Depån i Eskilstuna är en nybyggd serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen.

Här kommer de 33 nya Mälartågen att servas och underhållas. Depån, som är uppförd på ett cirka 50 000 kvadratmeter stort område, är byggd på Gredby bangård och har direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna centralstation.

I depån finns en stor verkstadshall, en multifunktionshall samt uppställningsspår utomhus där tågen ska städas varje dag. Anläggningen är speciellt anpassat för en så effektiv hantering av fordonen som möjligt. Exempelvis kan tågen köras in och ut ur depån från båda håll, vilket minskar risken för störningar.

I den över 220 meter långa verkstadshallen som rymmer fyra tåg ska allt underhåll och planenlig service ske. Det kan handla om till exempel byte av trasiga hjulpar, strömavtagare, takmoduler, frontrutor, dörrar med mera. I multifunktionshallen sker till exempel tvätt, klottersanering och avisning på ett miljövänligt sätt.

Inom området finns också ett centralt reservdelslager för Mälartåg för att garantera hög och snabb tillgänglighet då skador uppstår och delar måste bytas.

Karta med tåglinjer.

Det är på de röda linjerna som MÄLAB:s nya tåg kommer att köras.

Mälartåg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör