MENY
Eskilstuna kommun

Ett steg närmare ny tågdepå i Eskilstuna

En ny milstolpe är passerad inför förverkligandet av den nya tågdepån i Eskilstuna. Byggstart för Eskilstuna tågdepå i Gredby bangårdsområde var i december 2016 och första spadtaget den 12 januari 2017.

Den 15 september 2015 tecknades ett tjugofemårigt hyreskontrakt mellan Eskilstuna kommun och MÄLAB om hyra av en ny servicedepå och verkstad för persontåg på Gredby bangård.

Under 2015 handlade kommunen upp PEAB Anläggning AB för byggnationen av den nya depån. Anläggningen för tågunderhåll kommer att byggas på Gredby bangård och ha direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna centralstation.

– Vi är oerhört glada över den här etableringen som bidrar till många nya jobb i Eskilstuna, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson. En samverkan mellan fastighetsägarna på Gredby bangårdsområde öppnar också möjligheter för stadsdelsutveckling inom ett område mitt i centrala staden.

Färdig depå 2018

Byggnationen genomförs i form av totalentreprenad med så kallad partnering. Anläggningen planeras bli klar till andra halvåret 2018. Tågdepån ska serva de 33 nya persontåg som MÄLAB beställt för att trafikera järnvägsnätet i Mälarregionen från 2019.

De nya regionaltågen tillverkas av det schweiziska bolaget Stadlerrail. Tågen kommer att levereras med start från 2019. Dessa är av dubbeldäckartyp och varje tåg har 350 sittplatser med god komfort. Utöver de nya tågen kommer trafiken också bedrivas med de äldre regionaltågen av typen Regina.

Eskilstuna blir ett viktigt nav för tågrafiken

Kommunen har i dialog med fastighetsägarna på bangårdsområdet - Trafikverket, Train Alliance och Green Cargo – planerat för att på bästa sätt samordna och optimera nuvarande och kommande verksamheter.

– Det här kommer att påverka pendlingen och arbetsmarknaden positivt när Citybanan i Stockholm nu finns på plats. Vi får ett enhetligt biljettsystem i regionen och ökad turtäthet till och från Eskilstuna. Staden blir ett viktigt nav för tågtrafiken i Mälardalen, säger Åsa Kullgren, ordförande vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

– Eskilstunadepån blir en avgörande förutsättning för den förbättring av regionaltågstrafiken som de kollektivtrafikansvariga i Stockholm-Mälardalen kommit överens om, säger Mårten Levin, VD på MÄLAB.

– Green Cargo ser fram emot ett utökat motorvagnsunderhåll i Eskilstuna, vilket på sikt troligtvis kommer att påverka alla parter positivt, säger Lars Östling, fastighetschef på Green Cargo AB. Vi har haft en mycket bra och öppen dialog med alla andra inblandade fastighetsägare och kommunen. Det blir en stor utmaning att vara med att integrera en ny depå mitt i en befintlig fungerande anläggning som Green Cargo AB har här i Eskilstuna. Problem kommer säkerligen att uppstå, men med bra partners så löses de problem som dyker upp.


Karta med tåglinjer.

Det är på de röda linjerna som MÄLAB:s nya tåg kommer att köras.

Tågverkstad i Falköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör