MENY
Eskilstuna kommun

Tidigare mobilitetsprojekt

På denna sida presenteras ett urval av tidigare projekt som mobilitetsgruppen genomfört i syfte att verka för ett mer hållbart transportsamhälle.

På väg åt rätt håll - en utställning om återbrukat hittegods

"På väg åt rätt håll- ett hållbart projekt" var en konstutställning som genomfördes under våren 2013 på Stadsbiblioteket i Eskilstuna.

I våra bussar glöms en del saker varje dag och de flesta ägodelar hittar sin ägare, men en del föremål hämtas aldrig ut av sin ägare och efter 3 månaders förvaring hos bussbolaget Transdev så kastas föremålen eller skänks till välgörenhet.

I detta projekt samlade vi ihop en stor mängd föremål som inte hade någon ägare och lät studenter vid Eskilstuna Folkhögskolas recycling desigutbildning återskapa föremålen till nya föremål, konstverk.

Dessa föremål blev en utställning som visades för allmänheten på Eskilstuna Folkhögskola samt på Stadsbiblioteket i Eskilstuna.

Projektet var ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Transdev, Sörmlandstrafiken och Eskilstuna Folkhögskola

Foto: Göran Jonsson Stadsbyggnadsförvaltningen

Affisch om utställningen

Här ser du ett av konstverken

Så roliga konstverk!

Work in process

Här ser du resultatet

En minicykel

Barn designar bussar

Under åren har vi låtit skolbarn, i olika åldrar, designa våra bussar.

Här presenteras bussdesignprojektet som genomfördes 2013/2014.

Vi bjöd in skolbarn i årkurs 7 och 8 att delta i en bussdesigntävling.

Skolorna tog fram förslag på hur en designad buss kunde se ut och 7 av dessa 100-tals bidrag presenterades i en utställning på Konstmuseet i Eskilstuna där allmänheten fick rösta fram 2 vinnare.

De vinnande bidragen folierades på 2 bussar i Eskilstunas stadstrafik och de väckte mycket positiv uppmärksamhet!

Inbjudan till skolor att delta i bussdesigntävlingen

Här ser du en bild från utställningen på Eskilstuna Konstmuseum

Tävlingsformuläret

Här ser du det ena vinnarbidraget

Här ser du det andra vinnarbidraget

Så här blev resultatet!

Pimpade busskurer

Under vintern 2015-2016 har studenter vid informationsdesign-programmet på Mälardalens Högskola fått i uppdrag att ta fram spännande designförslag på två olika busskurer. Nu har två av förslagen förverkligats på busskurerna ute I Stenby Centrum och  i SKiftingehus.

Ett av årets förslag tar fasta på så kallade "Doodles" och gör en fantastisk kreativ skapalse utifrån det. Det andra förslaget rullar ut röda mattan och gör bussresenären till en riktig kung.

Syftet med pimpningen är att minska skadegörelse, ge studenter arbetslivserfarenhet samt göra väntetiden lite roligare. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandstrafiken och Mälardalens Högskola. Det syftar både till att stärka busstrafiken och ge studenter en koppling till arbetslivet.

#busskung

Grupp Designteamet: Lydia Stengård, Michaela Myhrvold Lind, Therese Augustsson, Isabelle Håkansson, Rebecka Persson, Misja Bäckman och Sebastian Pye.

Elever framför pimpad busskur
Pimpad busskur med röda tecknade gardiner


Hitta orden rädda jorden

Grupp Kuskarna: Siiri Laitinen, Evelina Chun, Jenny Rydén, Johan Karlsson, Matilda Devad, Christoffer Gustafson och Emma Olsson.

Elever i pimpad busskur i fantasifulla färger
Pimpad busskur med Tack för att du tar bussen budskap och blommor
Buss-o-gram

Pilotprojekt som genomförts vid två tillfällen, dels under Mobilitetsveckan 2017 och dels som ett delprojekt i nudging-projektet Knuffa resan rätt.

Vana bussresenärer gavs möjlighet (via information på bussens digitala skärmar) att skicka ett Buss-o-gram med gratis bussresor till en vän. Via en webbsida kunde de sedan formulera personliga hälsningar (eller välja förvalda) och skicka ut Buss-o-grammet som bestod av en låda med ett resekort och information. 94 Buss-o-gram skickades ut.

När projektet från 2017 följdes upp ett halvår senare hade 64 % provat att resa med bussen och 8,5 % fortsatt att använda sina resekort.

Buss-O-Gram kartong med en kvinna som ger ett resekort till en man
Hållbart resande Munktellstaden

Hållbart resande Munktellstaden var ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna kommun som uppdragsgivare tillsammans med Energikontoret i Mälardalen som uppdragstagare. Projektet pågick 2015 - 2018.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Transdev, Eskilstuna GUIF, Munktellbadet, EIS, Sörmlands idrottsförbund och studenter vid Mälardalens högskola bidrog till samarbetet om hållbart resande i Munktellstaden genom dialog och medverkan i referens- och projektgrupper.

Projektet syftade till ökad gång, cykel och kollektivtrafikanvändning i Eskilstuna, Munktellstaden, under tiden en ny arena (Stiga Sports Arena) byggdes.

Kampanjer som genomförts inom projektet är Handbollsbussen, Klimatmatchen och testresenärer för elcykel för de anställda inom Munktellområdet.

 

 

Barn som sportar information om Klimatmatchen
Linjesträckning handbollsbuss
Läxa till föräldrar

Projektet genomfördes 2018 i samband med den säkerhetsutbildning i buss som alla elever i åk 2 genomför. Pilotprojektet testades på två skolor; Skogstorpsskolan och Hällby skola.

Elever som gick säkerhetsutbildningen fick en kartong med sig hem till en vuxen. I kartongen fanns information om vikten av rörelse och och tips på frågor som föräldern kunde ställa till sitt barn under en gemensam busstur samt ett resekort laddat med två resor.

Syftet var att göra föräldrar medvetna om vad eleverna lärt sig, att ge barnet möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom att berätta och visa vad denne lärt sig och att samtidigt ge föräldern en möjlighet att testa bussen.

Lådor
Flyttvana

Eskilstuna kommun deltog i projektet Flyttvana tillsammans med bl.a. Sundbybergs kommun och Umeå kommun. I projektet testades en digital plattform för hållbara resvanor med inbyggda beteendeinsikter och nudging som verktyg. Syftet med projektet var att hjälpa nyinflyttade invånare till hållbara resval.

En genomförbarhetsstudie genomfördes 2018. Resultatet av denna visade bl.a. att majoriteten av de nyinflyttade i projektet svarade att webbsidan varit till nytta för dem och 1/3 svarar att de nu planerar att byta till ett mer hållbart färdmedel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sabina Dernelid
Projektsamordnare Mobilitetsgruppen