MENY
Eskilstuna kommun

Pågående mobilitetsprojekt

Här ser du ett urval av projekt som mobilitetsgruppen arbetar med just nu i syfte att verka för ett mer hållbart transportsamhälle. Kontakta oss gärna för mer information om projekten.

Utställning "När bilen är norm"

Utställningen är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Mobilitetsgruppen har varje år samarbetat med studenter på kursen Planerad kommunikation sedan 2011 bl.a. i form av projekten "Pimpa en busskur" och "Cykelmånad". I år genomför vi en utställningen inom programserien Upplyst 2019 - belyser klimatet - lokalt, globalt och historiskt.

Utställningen finns att se på Eskilstuna stadsbibliotek mellan den 26 mars - 30 april. Därefter ses uställningen i Värjan (Eskilstuna Direkt) på Alva Myrdals gata 5 i samband med Världsmiljödagen den 5 juni.

Utställning med skärmväggar på Eskilstuna stadsbibliotek

Bilen är ett av våra allra vanligaste sätt att färdas och för många människor är det självklart att ta bilen till jobbet eller affären. I vårt samhälle är bilen norm. Studenter på programmen i Informationsdesign vid Mälardalens Högskola har i ett samarbete med Eskilstuna Kommun arbetat med att synliggöra denna norm. Under kursen Planerad kommunikation har studenterna i grupper arbetat med att ta fram budskap som ifrågasätter varför bilen är det självklara valet och samtidigt uppmanar människor till att tänka om. De tio förslag som arbetet utmynnat i visas i utställningen.

Här kan du lyssna på studenterna berätta i radio P4 Sörmland.länk till annan webbplats

Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige

Länsöverskridande projekt som syftar till att under tre år, 2017-2019, rusta och stötta deltagande kommuner/regioner i omställningen till fossilfria och effektiva transporter.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden tillsammans med flera organisationer.

Eskilstuna kommun har deltar i projektets arbetspaket Mobility Management för hållbart resande, ändrat resbeteende och minskat behov av resor samt multimodala lösningar.

Projektet syftar till att ställa om den egna organisationen och i Eskilstuna där vi redan har framtagna reseriktlinjer för alla som arbetar i organisationen arbetar vi med att öka efterlevnaden av dessa.

Inom projektet har en stor resvaneundersökning genomförts vilken blev ett bra underlag för att se utvecklingsområden. En del förbättringsåtgärder har därefter genomförts. Kunskap och insikter från projektet har sedan legat till grund för fortsatt arbete bl.a. i projektet RESkilstuna.

RESkilstuna

RESkilstuna är ett projekt där vi arbetar med de interna resorna. Eskilstuna kommun har beviljats medel ifrån Energimyndigheten för att arbeta med kapacitetshöjande åtgärder för effektivare transporter.

I projektet har vi tagit fram en metod för reseanalys. En projektgrupp arbetar med detta verktyg på olika förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen i syfte att öka andelen hållbara resor.

Arbetet sker i workshops tillsammans med arbetsplatserna som genomför reseanalyser där de identifierar och viktar förbättringsförslag. Flera större åtgärder har redan påbörjats för att förenkla och möjliggöra hållbart resande t.ex. införande av Sörmlandstrafiken företagskonto, SJ företagskonto och information om cykelleasing och cykelservice.

REDI - Resfria digitala möten i offentlig sektor

Projekt som syftar till att öka andelen resfria/digitala möten i offentlig sektor. REDI finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren i Sverige. Projektet pågår 2018-2020 och Eskilstuna är en av 28 kommuner som deltar i projektet.

I projektet arbetar vi efter metoder som baseras på REMM - resfria/digitala möten i myndigheter.länk till annan webbplats

10-stegsmetoden är ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra organisationerns arbete med digitala möten.

Här finns mer information om projektet som helhet.länk till annan webbplats

Cykelvänlig arbetsplats

Del i Cykelsamverkan Sörmland, ett projekt som finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoret i Mälardalen. Projektet pågår 2019 - 2020 och Eskilstuna är en av flera kommuner som deltar i projektet.

I cykelvänlig arbetsplats hjälper vi företag och arbetsplatser att bli mer cykelvänliga. Det kostar inget att delta och alla arbetsplatser i Eskilstuna kommun kan anmäla sig.

Engagerade cykelvänliga arbetsplatser diplomeras vid en årlig ceremoni under Mobilitetsveckan i september.

Just nu deltar 20 arbetsplatser i Cykelvänlig arbetsplats i Eskilstuna.

Läs mer om cykelvänlig arbetsplatslänk till annan webbplats

Testcyklist (lådcyklar)

Tre barnfamiljer lånar elassiserad lådcykel i tre månader i kampanjen Testresenär. Kampanjen är en aktivitetet inom Cykelsamverkan Sörmlandlänk till annan webbplats som samordnas av Energikontoret i Mälardalen.

Kampanjen genomförs i två omgångar 2019 och två omgångar 2020. Anmälan för 2019 har stängt och intresset var enormt då 60 ansökningar inkom på bara någon dag.

Här kan du följa alla testresenärer 2020:

Cykelsamverkan blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du följa våra testresenärer i omgång 2 2019:

Dybacken på tre hjullänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelpinglanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjen Montell testar lådcykellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du följa våra testresenärer i omgång 1 2019:

Cyklaforklimatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Encykelkommerlastadlänk till annan webbplats

Famsampokoskilänk till annan webbplats

Lådcykel
Trafiksmartskola.se

Trafiksmartskola.selänk till annan webbplats är en del av vårt arbete med barn och unga. På Trafiksmartskola.se hittar lärare, pedagoger och andra medarbetare i förskolor, fritidshem eller gymnasieskolor utbildningsmaterial och utbildningar inom hållbara resor, trafiksäkerhet och hållbar utveckling.

Via Trafiksmartskola.se kommunicerar vi med kommunens (och andra kommuners, om de också är nyfikna) skolor och informerar om sådant som rör barn, unga och skola.

I Eskilstuna reser de flesta barn hållbart till skolan men samtidigt vet vi att cyklandet bland barn och unga gått ner. Att ta sig hållbart till skolan dvs. cykla, gå eller åka buss lägger grunden för hälsosamma vanor i framtiden.

Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultat positivt. Barn som tar sig själva till skolan mår bättre och är mer kreativa enligt en studie om färdsätt och aktiviteter som genomfördes 2018 (Karlstad unversitet).

Sidan kompletteras av en folder som skickas ut varje år tillsammans med "Val av skola"-katalogen till vårdndadshavare/elever inför förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Folder med tjej som cyklar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sabina Dernelid
Projektsamordnare Mobilitetsgruppen